Výsledky vyhľadávania

 1. EICHHORST, Werner et al. Short-Run Labor Market Impacts of COVID-19, Initial Policy Measures and Beyond : IZA COVID-19 Crisis Response Monitoring : IZA Research Report No. 98. 1st Edition. Bonn : IZA - Institute of Labor Economics, 2020. 153 s. Dostupné na : <http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/66486/1/iza_report_98.pdf>
  kniha

  kniha

 2. ŠVÁBOVÁ, Lucia. Kontrafaktuálne hodnotenia dopadov intervencií aktívnej politiky trhu práce : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania: Kvantitatívne metódy v ekonómii : študijný odbor: 8 Ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 62 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 3. Trh práce, sociálne podnikanie a investície do bývania v SR : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. Recenzenti (Reviewers): Miriama Dubovská, Gabriela Korimová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 111 s. ISBN 978-80-225-4766-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. MARTINÁK, Dávid. Polarizácia trhu práce v krajinách V4: technologický pokrok a zmeny v ponuke a dopyte po zručnostiach : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Staněk. Bratislava, 2019. 87 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. Munkaerőpiaci tükör 2018. Budapest : Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont, 2019. 264 s. ISSN 1586-460X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. Trh práce, dôchodková politika a sociálne podnikanie - realita a výzvy : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. Recenzenti (Reviewers): Jana Štofková, Erika Ľapinová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 157 s. ISBN 978-80-225-4669-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Employment and Social Developments in Europe 2019 : Sustainable Growth for All: Choices for the Future of Social Europe : [Annual Review 2019]. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. 329 s. Dostupné na : <http://ec.europa.eu/social/esde2019> ISBN 978-92-76-08608-6. ISSN 1977-270X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Engaging Employers and Developing Skills at the Local Level in Northern Ireland, United Kingdom. Paris : OECD, 2019. 88 s. OECD Reviews on Local Job Creation. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/engaging-employers-and-developing-skills-at-the-local-level-in-northern-ireland-united-kingdom_9789264311626-en> ISBN 978-92-64-31161-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Engaging Employers and Developing Skills at the Local Level in Australia. Paris : OECD, 2019. 124 s. OECD Reviews on Local Job Creation. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/engaging-local-employers-in-skills-development-in-australia_9789264304888-en> ISBN 978-92-64-30487-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Recruiting Immigrant Workers: Korea. Paris : OECD, 2019. 184 s. Recruiting immigrant workers. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/recruiting-immigrant-workers-korea-2019_9789264307872-en> ISBN 978-92-64-30786-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]