Výsledky vyhľadávania

 1. VITÁLOŠ, Matej. The Labor Market Implications of Automation: Past and Future : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2021. 95 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. EICHHORST, Werner et al. Short-Run Labor Market Impacts of COVID-19, Initial Policy Measures and Beyond : IZA COVID-19 Crisis Response Monitoring : IZA Research Report No. 98. 1st Edition. Bonn : IZA - Institute of Labor Economics, 2020. 153 s. Dostupné na : <http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/66486/1/iza_report_98.pdf>
 3. ŠVÁBOVÁ, Lucia. Kontrafaktuálne hodnotenia dopadov intervencií aktívnej politiky trhu práce : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania: Kvantitatívne metódy v ekonómii : študijný odbor: 8 Ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 62 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Munkaerőpiaci tükör 2019. Budapest : Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont, 2020. 339 s. ISSN 1586-460X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. LICHNER, Ivan et al. Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti v SR na pozadí demografických a štruktúrnych zmien II. Recenzenti: Daniela Pobudová, Iveta Stankovičová. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2020. 139 s. VEGA 2/0182/17. ISBN 978-80-7144-316-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 6. Trh práce, sociálne podnikanie a investície do bývania v SR : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. Recenzenti (Reviewers): Miriama Dubovská, Gabriela Korimová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 111 s. ISBN 978-80-225-4766-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. ŠVÁBOVÁ, Lucia. Kontrafaktuálne hodnotenia dopadov intervencií aktívnej politiky trhu práce : habilitačná práca. Školiteľ:. Bratislava, 2020. 160 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. Engaging Employers and Developing Skills at the Local Level in Australia. Paris : OECD, 2019. 124 s. OECD Reviews on Local Job Creation. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/engaging-local-employers-in-skills-development-in-australia_9789264304888-en> ISBN 978-92-64-30487-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Employment and Social Developments in Europe 2019 : Sustainable Growth for All: Choices for the Future of Social Europe : [Annual Review 2019]. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. 329 s. Dostupné na : <http://ec.europa.eu/social/esde2019> ISBN 978-92-76-08608-6. ISSN 1977-270X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. European Commission. The New Forms of Employment : A Comparative Report. Bucureşti : Institutul pentru Politici Publice, [2019]. 197 s. The Adaptation of Industrial Relations Toward New Forms of Work. Project VS/2018/0039. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]