Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2047  
Vaša otázka: Systematika = "^331.5^"
 1. EHRENBERG, Ronald G. - SMITH, Robert S. - HALLOCK, Kevin F. Modern Labor Economics : Theory and Public Policy. 14th Edition. New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2023. 758 s. ISBN 978-0-367-34697-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. LANDESMANN, Michael - LEITNER, Sandra M. Employment Effects of Offshoring, Technological Change and Migration in a Group of Western European Economies: Impact on Different Occupations. Working Paper 226. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2023. 72 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. LICHNER, Ivan. 30 rokov premien slovenského trhu práce. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2022. 66 s. ISBN 978-80-7144-332-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. ASTROV, Vasily - GRIEVESON, Richard - HANZL-WEISS, Doris. How do Economies in EU-CEE Cope with Labour Shortages? : Study Update from wiiw Research Report 452. Research Report 463. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2022. 77 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. LEITNER, Sandra M. - LANDESMANN, Michael. Labour Market Integration of Refugees During the Covid-19 Crisis in Austria : Evaluation of the FIMAS Refugee Panel. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies : International Centre for Migration Policy Development, 2022. 36 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Demografické udalosti spojené so vznikom, zánikom a zamestnanosťou podnikov v SR a EÚ : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0561/21. Editori: Mária Vojtková, Patrik Mihalech ; recenzenti: Silvia Megyesiová, Iveta Stankovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 194 s. [9,7 AH]. VEGA 1/0561/21. ISBN 978-80-225-4993-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. HRNČIAR, Michal. Zamestnanosť, nové výzvy a riešenia na slovenskom trhu práce v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Rievajová. Bratislava, 2022. 102 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. MIHAĽOVÁ, Paulína et al. Trh práce v ekonomických súvislostiach. Recenzenti: Veronika Gežik, Dagmar Kokavcová, Eva Jančíková. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. 232 s. ISBN 978-80-571-0465-0. [Počet ex. : 8, z toho voľných 3, prezenčne 1]
 9. HRNČIAR, Michal. Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby a jej ďalších úlohách pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou priebežnej správy č. 12 : prílohy k priebežnej správe č. 12 Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike. 1. vydanie. Bratislava : Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, 2021. [126 s.]. NFP312031V679. Dostupné na : <https://www.employment.gov.sk/files/sk/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/np-sektorovo-riadene-inovacie/vystupy-np-sektorovo-riadene-inovacie/prilohy-k-priebeznej-sprave-c-12.zip>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. LEDNÁROVÁ DÍTĚTOVÁ, Lucia et al. Zručnosti pre budúcnosť konkurencieschopného trhu práce na Slovensku : analýza. 1. vydanie. Bratislava : Republiková únia zamestnávateľov, [2021]. 102 s. Dostupné na : <https://www.ruzsr.sk/media/e5cec396-eadc-477a-8129-ea8802226211.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.