Výsledky vyhľadávania

 1. TINÁKOVÁ, Eva. Hromadné prepúšťanie. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2017, č. 1, s. 74-78.
  článok

  článok

 2. STRIČÍK, Michal - MIHALČOVÁ, Bohuslava. The graduates of Slovak universities with economic specialization in the labor market. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business. International scientific conference. Marketing management, trade, financial and social aspects of business : conference proceedings of the 4th international scientific conference : october 20 - 21, 2016, Košice, Slovak Republic. - Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2016. ISBN 978-80-225-4293-7, s. 227-230 online. VEGA 1/0708/14.
  článok

  článok

 3. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Unemployment as factor of international migration. In Economic and social development. International scientific conference. Economic and social development : 18th International scientific conference on Economic and social development - Building resilient society : Book of proceedings : Zagreb, 9-10 December 2016. - Varazdin : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2016. ISSN 1849-7535, pp. 332-337. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok

 4. BLANÁR, František. Nezamestnanosť absolventov slovenských vysokých škôl v roku 2015. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2016. ISSN 1335-5864, 2016, roč. 27, č. 4, s. 17-31.
  článok

  článok

 5. RUBLÍKOVÁ, Eva. Modeling outflow rates of unemployment in Slovakia. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 102-108.
  článok

  článok

 6. SOKOL, Martin. Inflow and outflow of unemployment in Slovakia. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 125-133. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok

 7. JAHODA, Robert - GODAROVÁ, Jana. Unemloyment and its cost to public budgets in the Czech Republic in 2010 - 2015. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 7, s. 629-645.
  článok

  článok

 8. Nezaměstnanost mladých ovlivňuje místo jejich bydliště. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2016. ISSN 1212-690X, 2016, č. 12, s. 24.
  článok

  článok

 9. RIEVAJOVÁ, Eva - KLIMKO, Roman. Current issues on the Slovak labour market and regional aspects. - Registrovaný: Web of Science. In Economic policy in the European union member countries. International scientific conference. Economic policy in the European union member countries : proceedings of 14th international scientific conference : september 14-16, 2016, Petrovice u Karviné, Czech Republic. - [Karviná] : [Department of Economics and Public Administration, School of Business Administration in Karvina, SU in Opava], 2016. ISBN 978-80-7510-210-2, pp. 587-596 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 10. IVANIČKOVÁ, Mariana. Komparácia vývoja regionálneho aspektu nezamestnaných absolventov vysokých škôl. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : 1.7.2016, Košice, Slovensko. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4251-7, s. 18-19 CD-ROM. VEGA 1/0708/14.
  článok

  článok