Výsledky vyhľadávania

 1. VIDOVÁ, Jarmila. Ťažba v mestách už nie je hudba budúcnosti. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 1, s. 1-7 online.
  článok

  článok


 2. Winter Seminar of Regional Science. 7th Winter Seminar of Regional Science : Proceedings : 15th -18th March 2017, High Tatras, Slovakia [elektronický zdroj]. Reviewers: Tomáš Černěnko ... [et al.]. 1st edition. Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. CD-ROM [120 s.]. ISBN 978-80-225-4472-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Geografické informácie [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Názov z hlavnej stránky. Nepravidelne. Dostupné na : <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/geograficke-informacie> ISSN 1337-9453.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 4. Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd : recenzirujemyj žurnal dlja obščestvennych i gumanitarnych nauk. - Spracovaný v EKO-INDEX. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií. iná periodicita. ISSN 1214-4967. Dostupné na : https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopis-auspicia/
  časopis

  časopis


 5. Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Spracovaný v EKO-INDEX. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 2x ročne. ISSN 1336-5452. Dostupné na : http://www.degruyter.com/view/j/aree
  časopis

  časopis


 6. CHOCHOLATÁ, Michaela - FURKOVÁ, Andrea. Does the location and institutional background matter in convergence modelling of the EU regions? - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Central European Journal of Operations Research. - New York : Springer, 2017. ISSN 1435-246X, 2017, vol. 25, no. 3, pp. 679-697. VEGA 1/0285/14.
  článok

  článok


 7. OECD territorial reviews: Sweden 2017 : monitoring progress in multi-level governance and rural policy. Paris : OECD, 2017. 218 s. OECD territorial reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-reviews-sweden-2017_9789264268883-en> ISBN 978-92-64-26887-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. OECD territorial reviews: northern sparsely populated areas. Paris : OECD, 2017. 223 s. OECD territorial reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-reviews-the-northern-sparsely-populated-areas_9789264268234-en> ISBN 978-92-64-26819-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. The governance of land use in OECD countries : policy analysis and recommendations. Paris : OECD, 2017. 204 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/the-governance-of-land-use-in-oecd-countries_9789264268609-en> ISBN 978-92-64-26859-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Land-use planning systems in the OECD : country fact sheets. Paris : OECD, 2017. 226 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/land-use-planning-systems-in-the-oecd_9789264268579-en> ISBN 978-92-64-26856-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]