Výsledky vyhľadávania

 1. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.regionalnirozvoj.eu/> ISSN 1805-3246.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus, Spracovaný v EKO-INDEX. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. 3x ročne. Dostupné na : <http://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/logos-polytechnikos> ISSN 2464-7551.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. Rural Inspiration Awards 2021 : The European Agricultural Fund for Rural Development : Projects Brochure. 1st Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. 28 s. European Network for Rural Development. ISBN 978-92-76-36207-4. ISSN 2529-4954. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Rural Inspiration Awards 2020 : The European Agricultural Fund for Rural Development : Projects Brochure. 1st Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. 28 s. European Network for Rural Development. ISBN 978-92-76-36166-4. ISSN 2529-4954. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. STASHUK, Vitalii. Špecifika procesov regionalizácie na Ukrajine po roku 1991 : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2021. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. Biblioteka regionalisty : Regional Journal. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. 1x ročne. ISSN 2081-4461. Dostupné na : https://br.ue.wroc.pl/read-online/
  časopis

  časopis

 7. Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-socialneho-rozvoja-a-prace/vedecky-on-line-casopis-revue-socialno-ekonomickeho-rozvoja> ISSN 2453-6148.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 8. HORBULÁK, Zsolt. Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs időszakban (1969-1989). Lektorok: Árpád Popély, István Jobbágy. 1. vydanie. Komárno : Univerzita Jánosa Selyeho v Komárne, 2020. 203 s. [11 AH]. projekt 20-230-00356. ISBN 978-80-8122-359-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. Területi kihívások és területi politikák Magyarországon, 2010-2020. Budapest : Közgazdaság - És Regionális Tudományi Kutatóközpont, 2020. 134 s. ISBN 978-615-5754-45-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. COLE, David et al. Opustené budovy v kontexte rozvoja samospráv na Slovensku. Recenzenti:Juraj Nemec, Wojciech Sońta, Gabriela Vaceková. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 279 s. Studia oeconomica, 73. VEGA 1/0786/18. ISBN 978-80-557-1820-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]