Výsledky vyhľadávania

 1. New Social Housing : Position on IBA_Vienna 2022. Berlin : Jovis Verlag, 2020. 343 s. ISBN 978-3-86859-626-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Housing Dynamics in Korea : Building Inclusive and Smart Cities. Paris : OECD, 2018. 153 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/housing-dynamics-in-korea_9789264298880-en> ISBN 978-92-64-29886-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. SÍBERT, Adam. Vplyv lokálnych charakteristík na ceny bytov v meste : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2017. 103 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. SZÜDI, Gábor - KOVÁČOVÁ, Jaroslava. "Building hope: from a shack to 3E house" - Innovative housing approach in the provision of affordable housing. In Journal of Housing and the Built Environment. - Dordrecht, 2016, vol.31, no. 3, pp. 423-438 online. VEGA 1/0216/14.
  článok

  článok

 5. ANTALOVÁ, Mária. Bývanie a migrácia v SR. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2016. ISSN 2453-6148, 2016, roč. 2, č. 2, s. 5-18 online. VEGA 1/0002/16 "Socio-ekonomické aspekty bytovej politiky v kontexte migrácie pracovnej sily".
  článok

  článok

 6. VIDOVÁ, Jarmila. Bytová politika ako súčasť hospodárskej politiky štátu. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, Júl-august 2016, roč. 3, č. 7-8, s. 1-6 online. VEGA 1/0002/16 "Socio-ekonomické aspekty bytovej politiky v kontexte migrácie pracovnej sily".
  článok

  článok

 7. VIDOVÁ, Jarmila. Housing policy and employment in the Slovak Republic. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2016. ISSN 1336-5711, 2016, roč. 13, č. 2, s. 1-12 online. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok

 8. BONEK, Martin. Štátny fond rozvoja bývania po novom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1335-1583, 2016, roč. 21, č. 5, s. 257-265.
  článok

  článok

 9. MATULKOVÁ, Mariana. Štátny fond rozvoja bývania po novom. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 1, s. 61-63.
  článok

  článok

 10. NEMCOVÁ, Daniela. State housing policy in Slovak Republic as the mean of stimulating demand in the real estate market. In DOKBAT. Drive your knowledge be a scientist. International conference. DOKBAT. Drive your knowledge be a scientist : conference proceedings of the 12th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : Zlín, 25.4.2016. - Zlín : Tomas Bata university in Zlín, 2016. ISBN 978-80-7454-592-4, p. 266-271.
  článok

  článok