Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 276  
Vaša otázka: Systematika = "^334^"
 1. KOLLÁROVÁ, Zuzana. Vysoké odvody sú veľkou záťažou. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 13. apríla 2017, roč. 27, č. 15, s. 45-49.
  článok

  článok

 2. Slovak Business Agency. Malí a strední podnikatelia pozor! In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 1-2, s. 16-20.
  článok

  článok

 3. THOMASOVÁ, Elena. Prínos klastrov k internacionalizácii malého a stredného podnikania. In Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania III. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4316-3, s. 40-69.
  článok

  článok

 4. HUDEC, Miroslav. Managing fuzzines of real world in business informatics. In Strategic Management and its Support by Information Systems. international conference. Strategic Management and its Support by Information Systems : proceedings of the 11th International Conference: May 21st-22nd, Uherské Hradiště, Czech Republic. - Uherské Hradiště : VSB - Technical University of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3741-3, p. 221-228 [CD-ROM].
  článok

  článok

 5. BARTALOSOVÁ, Erika. Analýza stavu malých a stredných podnikov na Slovensku v porovnaní s EU-28. In Konkurence. Mezinárodní vědecká konference. Konkurence : sborník příspěvků ze 7. ročníku mezinárodní vědecké konference : 14. 5. 2015 Jihlava. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2015. ISBN 978-80-88064-14-5, s. 1-8 CD-ROM. I-15-108-00.
  článok

  článok

 6. PITOŇÁK, Daniel. Malé a stredné podniky naďalej čelia významným bariéram rastu. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2014. ISSN 1335-5813, Jeseň 2014, roč. 14, č. 3, s. 21-25.
  článok

  článok

 7. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Mikropodnik v kontexte smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/ EÚ. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava - hotel West - Kamzík , 3. - 5. septembra 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3821-3, s. 141-144.
  článok

  článok

 8. KUBÍČKOVÁ, Lea - PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Success evaluation of small and medium-sized enterprises in terms of their participation in the internationalization process. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2014. ISSN 1212-3609, 2014, roč. 17, č. 2, s. 131-145.
  článok

  článok

 9. GAJDOVÁ, Denisa. Meranie kooperácie vybraných podnikov služieb v SR prostredníctvom analýzy nulového bodu. In Financie, účtovníctvo, dane 2014 so zameraním na súčasné problémy : nekonferenčný recenzovaný vedecký zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3855-8, s. 87-95 CD-ROM. VEGA 1/0980/12.
  článok

  článok

 10. TÓTHOVÁ, Alena. Význam mikro podnikov pre slovenskú ekonomiku. In Ekonomika, financie a manažment podniku VIII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3941-8, [S. 1-8] CD-ROM. VEGA 1/0008/14. 1/0008/14, VEGA, Kľúčové trendy vo finančnom rozhodovaní manažérov v podmienkach nestabilných finančných trhov.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.