Výsledky vyhľadávania

 1. CZAKER, Marco - MARKOVIČ, Peter. Die Befriedigungsaussichten der Gläubiger von Kapitalgesellschaften : wirtschaftliche und juristische Aspekte im Rahmen der EWU : monographie. Recenzenti: Miroslav Majtán, Zuzana Juhászová, Klaus Oestringer. 1. Auflage. Bratislava : KARTPRINT, 2018. 173 s. [11,87 AH]. VEGA 1/0066/17. ISBN 978-80-89553-55-6.
 2. MAJDÚCHOVÁ, Helena - BUKOVOVÁ, Sylvia - HRUŠOVSKÁ, Dana. Neziskové organizácie : vybrané problémy ekonomiky a manažmentu neziskových organizácií. Recenzovali: Štefan Majtán, Daniela Rybárová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 219 s. [13,06 AH]. ISBN 978-80-225-4587-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 4, prezenčne 3]
 3. HALUZA, Ivan. Tatranský čaj naberá na disciplíne. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 26. januára 2017, roč. 27, č. 4, s. 38-41.
  článok

  článok

 4. ANDACKÝ, Jozef. Synovia obrátili otcovu firmu hore nohami. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 15. decembra 2016, roč. 26, č. 50-51, s. 54-57.
  článok

  článok

 5. ŠKULAVÍK, Patrik. Ako jednoducho založiť neziskovú organizáciu. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 9, s. 56-57.
  článok

  článok

 6. KISSOVÁ, Jana - DUBCOVÁ, Gabriela. Portfólio aktivít vybraných neziskových organizácií v oblasti zodpovedného podnikania. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-9] CD-ROM. VEGA 1/0784/15.
  článok

  článok

 7. BARTOŠ, Adam - JANČOVIČOVÁ, Monika. Fundraising as a form of financing of non-profit organizations. In Trendy v podnikání 2016. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2016 : recenzovaný sborník příspěvků : mezinárodní vědecká konference, Plzeň, 10.-11.11.2016. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. ISBN 978-80-261-0648-7, s. 1-8 CD-ROM. VEGA 1/0128/15 50%, VEGA 1/0857/16 50%.
  článok

  článok

 8. DUDÁŠ, Tomáš. Štátne podniky v Číne - hrozba pre hospodársky rast? In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 240-250 online. KEGA 017EU-4/2015.
  článok

  článok

 9. MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária. Mimovládne neziskové organizácie - nositelia inovácií verejných služieb. Recenzenti: Ján Šebo, Jan Stejskal. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici., 2016. 131 s. Studia oeconomica, 53. ISBN 978-80-557-1101-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. Broadening the ownership of state-owned enterprises : a comparison of governance practices. Paris : OECD, 2016. 104 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/broadening-the-ownership-of-state-owned-enterprises_9789264244603-en> ISBN 978-92-64-24437-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]