Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 279  
Vaša otázka: Systematika = "^334.73^"
 1. COOP Jednota: 150 rokov spotrebných družstiev na Slovensku. Bratislava : COOP Jednota, 2019. 53 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 2. BARTOŠ, Adam. Komparácia prístupu výrobných družstiev k marketingu v Slovenskej republike a v Českej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Nora Grisáková. Bratislava, 2018. 148 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. NOVOTNÝ, Jiří. Development aspects of cooperatives in agriculture in Czech Republic. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 808-812 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. GAJDOVÁ, Denisa. Význam družstiev v rámci sociálnej ekonómie a trvaloudržateľného rozvoja. In Skúmanie vzťahu sociálnych inovácií a ekonomiky podniku za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti podnikateľského subjektu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4357-6, s. 55-65 CD-ROM. VEGA 1/0784/15.
  článok

  článok

 5. BARTOŠ, Adam. Vznik a vývoj družstevníctva na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0709/2015.
  článok

  článok

 6. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Podnikanie spotrebných družstiev a nové trendy v družstevnom obchode na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0709/15.
  článok

  článok

 7. LEHUTA, Michal. Ako demokratizovať ekonomiku. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 26. februára 2015, roč. 25, č. 8, s. 26-27.
  článok

  článok

 8. ŽITŇANSKÝ, Eduard. Družstvá nie sú ukradnuté. In Profit. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2015. ISSN 1335-4620, 4. februára 2015, roč. 23, č. 3, s. 14-15.
  článok

  článok

 9. ŽITŇANSKÝ, Eduard. Prečo ostávajú družstvá družstvami. In Profit. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2015. ISSN 1335-4620, 4. februára 2015, roč. 23, č. 3, s. 16-17.
  článok

  článok

 10. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Charakteristika odvetvovej štruktúry slovenských družstiev. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, s. 704-710 CD-ROM. VEGA 1/0709/15.
  článok

  článok