Výsledky vyhľadávania

 1. OECD Sovereign Borrowing Outlook 2017. Paris : OECD, 2017. 148 s. OECD Sovereign Borrowing Outlook. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-sovereign-borrowing-outlook-2017_sov_b_outlk-2017-en> ISBN 978-92-64-27125-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. LENTNER, Csaba - NAGY, Ladislav. Zadlženosť a úverovanie v cudzích menách v maďarskej ekonomike. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 176-185.
  článok

  článok


 3. OECD sovereign borrowing outlook 2016. Paris : OECD, 2016. 117 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-sovereign-borrowing-outlook-2016_sov_b_outlk-2016-en> ISBN 978-92-64-25730-6. ISSN 2306-0468. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. ŠTEKLÁČ, Jiří - TITZE, Miroslav. Udržitelnost dluhového financování státu a její interakce s kvantitatívním uvolňováním: prípad USA, UK a Japonska v letech 2000-2014. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 3, s. 293-318.
  článok

  článok


 5. STŘECHA, Michal. Limit dlouhodobě udržitelného veřejného zadlužení. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 2, s. 32-46.
  článok

  článok


 6. LENTNER, Csaba - NAGY, Ladislav. Nadmerná zadlženosť vo svete a problematika úverovania v cudzích menách v maďarskej ekonomike. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 300-309 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. MEHEŠ, Marek. Vývoj a štruktúra verejného dlhu SR. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016) : zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie : 5.-9.9.2016, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4275-3, s. 145-152 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. IZÁK, Vratislav. Soukromý a veřejný dluh. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0032-3233, 2015, roč. 63, č. 1, s. 74-90.
  článok

  článok


 9. FARKAŠOVSKÝ, Vlastimil - LAWSON, Colin William - ZIMKOVÁ, Emília. A debt sustainability analysis of the Czech Republic and the Slovak Republic: a non parametric approach. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2015. ISSN 1212-3609, 2015, roč. 18, č. 3, s. 18-29.
  článok

  článok


 10. KOVÁČ, Ján. Bankári chudobných sa derú do rómskych osád. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 24. júla 2014, roč. 24, č. 29-30, s. 68-69.
  článok

  článok