Výsledky vyhľadávania

 1. ŠUMANOVÁ, Radka - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Pokuty a úroky z omeškania v oblasti vybraných daní. In MMK 2016. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2016 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník 7. : 12. - 16. prosince 2016, Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661633. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. ISBN 978-80-87952-17-7, s. 626-633 online.
  článok

  článok

 2. LYÓCSA, Štefan - FEDORKO, Igor. What drives intermediation costs? A case of tennis betting market. In Applied Economics. - London : Taylor & Francis. ISSN 1466-4283, 2016, vol. 48, no. 22, pp. 2037-2053. VEGA 1/0392/15, VEGA 1/0145/14.
  článok

  článok

 3. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Štátna bločková lotéria už prináša prvé výsledky v oblasti odhaľovania daňových únikov. In Účtovníctvo a dane profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-4651, 23.9.2013, [s. 1], [2,76 NS], online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.uad.sk/33/statna-blockova-loteria-uz-prinasa-prve-vysledky-v-oblasti-odhalovania-danovych-unikov-uniqueiduchxzASYZNbaPiNpHHX2--Hh-RlilrtC/?query=%B9t%E1tna+blo%E8kov%E1+lot%E9ria+u%BE+prin%E1%B9a+prv%E9+v%FDsledky&serp=1>
  článok

  článok

 4. MAKAROVÁ, Xénia. Bločková lotéria chce oslabiť tieňovú ekonomiku. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2013. ISSN 1335-0684, 23. mája 2013, roč. 23, č. 20, s. 16-17.
  článok

  článok

 5. CHORVÁTOVÁ, Jana - MEČÁR, Miroslav. Bločková lotéria - lotéria pokladničných dokladov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2013. ISSN 1335-0897, 2013, č. 14, s. 106-113.
  článok

  článok

 6. KLABNÍKOVÁ, Klára. Informácia o lotérii pokladničných dokladov – bločková lotéria vrátane jej legislatívnej úpravy. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1335-7034, 2013, roč. 18, č. 11, s. 48-55.
  článok

  článok

 7. SUHÁNYIOVÁ, Alžbeta - ONDRIJOVÁ, Ivana. Finančná správa z organizačno-územného hľadiska. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-0448, 2013, roč. 7, č. 7-8, s. 36-40.
  článok

  článok

 8. SVOBODA, František. Ekonomika daru, dar a jeho reflexe v ekonomické teorii. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2010. ISSN 0032-3233, 2010, roč. 58, č. 1, s. 105-129.
  článok

  článok

 9. ROMANOVÁ, Anita - VLK, Gabriel. Analýza trendov vývoja finančných únikov v SR v oblasti tabakových výrobkov a liehu. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of the Faculty of Business Management, University of Economics, Bratislava. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2008. ISSN 1336-3301, 2008, roč. 5, č. 2, s. 33-47.
  článok

  článok

 10. LAJZOVÁ, Barbara - BELIČKOVÁ, Kornélia. Postavenie, úlohy a význam colnej správy Slovenskej republiky. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2007. ISSN 0323-262X, 2007, roč. 36, č. 2, s. 276-285.
  článok

  článok