Výsledky vyhľadávania

 1. STRNADOVÁ, Zuzana. Co by měl vědět příjemce dotace. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2019. 189 s. ISBN 978-80-247-3076-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Pensions at a glance Asia/Pacific 2018. Paris : OECD, 2018. 77 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/pensions-at-a-glance-asia-pacific_23090766> ISBN 978-92-64-30868-8. ISSN 2309-0758. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Jednotky verejného sektora. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Január - Február 2017, roč. 4, č. 1, s. 1-9 online.
  článok

  článok

 4. Pensions at a Glance 2017 : OECD and G20 Indicators. Paris : OECD, 2017. 163 s. OECD Pensions at a Glance. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2017_pension_glance-2017-en> ISBN 978-92-64-28749-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. RATHMANN, Katharina et al. Adolescents’ psychological health during the economic recession: does public spending buffer health inequalities among young people? In BMC public Health : series – open, inclusive and trusted. - London : Biomed Central, 2016. ISSN 1471-2458, 2016, vol. 16, no. 860, p. 2-12 online.
  článok

  článok

 6. SPÁČ, Peter. Distribúcia verejných zdrojov ako politický mechanizmus: prípad environmentálnych dotácií na Slovensku. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016. ISSN 0049-1225, 2016, roč. 48, č. 4, s. 399-419.
  článok

  článok

 7. MALIČKÁ, Lenka. Concept of public expenditure constraint: comparison of Visegrad countries. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2016. ISSN 1338-0494, 2016, vol. 8, no. 1, s. 15-24.
  článok

  článok

 8. JAROŠOVÁ, Jana. Podpora výskumu, vývoja a inovácií. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 6, s. 67-68.
  článok

  článok

 9. BRINDZOVÁ, Zuzana. Žiadosť a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja. In Čerpanie prostriedkov z fondov EÚ. - Bratislava : Dashöfer Holding a Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-2950, 16.5.2015, s. 1-2 [2,08 NS] online.
  článok

  článok

 10. BRINDZOVÁ, Zuzana. Dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl. In Škola efektívne - úspešné riadenie Vašej školy. - Bratislava : Verlag DasHöfer, 2015. ISSN 1339-3146, 27.2.2015, s. 1-2 [online] [2,49 NS]. Dostupné na : <http://www.skolaefektivne.sk/33/dotacie-na-rozsirenie-kapacit-materskych-skol-uniqueidmRRWSbk196Fv3xOw8VyVmApi0WR7OB15KgnsPjGCt9pDjM9MNbOewg/>
  článok

  článok