Výsledky vyhľadávania

 1. Geld-magazin : Das magazin für Wirtschaft, Politik & Investmentprodukte. Wien : 4profit Verlag. 10x ročne. Dostupné na : www.geld-magazin.at
  časopis

  časopis


 2. STIGLITZ, Joseph E. The Euro : How a Common Currency Threatens the Future of Europe. New York : W. W. Norton and Company, 2018. 459 s. ISBN 978-0-393-35410-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]

 3. HOSP, Julian. Kryptomeny : jednoducho a zrozumiteľne. Preložili: Miroslava Čelinská, Anna Harská. 1. vydanie. Bratislava : Tatran, 2018. 172 s. ISBN 978-80-222-0945-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. VODRÁŽKA, Michal. Tvorba peněz a nové digitální technologie. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 3, s. 38-39.
  článok

  článok


 5. SINIČÁKOVÁ, Marianna - GAVUROVÁ, Beáta. Single monetary policy versus macroeconomic fundamentals in Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 2, s. 158-172.
  článok

  článok


 6. SIMS, Julian - CURPHEY, Marianne. How Money Works : The Facts Visually Explained. London : DK (Dorling Kindersley), 2017. 255 s. ISBN 978-0-2412-2599-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]

 7. DRÁB, Ján - DUJAVA, Daniel. Impact of dollarization on channels of monetary policy. - Registrovaný: Web of Science. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : proceedings of the 9th international conference on currency, banking and international finance : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4362-0, pp. 55-63. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 8. KUKLIŠOVÁ, Alena. Identifikácia transmisných kanálov kvantitatívneho uvoľňovania a kvantifikácia jeho parametrov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Október 2016, roč. 24, č. 5, s. 4-10.
  článok

  článok


 9. PRESSBURG, Adrian Peter. Čínska mena do koša - menového. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 29. septembra 2016, roč. 26, č. 39, s. 40-41.
  článok

  článok


 10. NAGY, Ladislav. Az önálló szlovák jegybankpolitikától az eurózóna monetáris politikájáig. In Pénzügyi Szemle online [elektronický zdroj]. - Budapest : Állami Számvevőszék, 2016, 25.5.2016, s. [1], [2,16 NS] online.
  článok

  článok