Výsledky vyhľadávania

 1. KUPKOVIČ, Patrik. Dynamika inflácie v krajinách monetárnej únie: jej vplyv na spoločnú hospodársku politiku. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 1, s. 62-81. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok


 2. PAVELKA, Ľuboš. Fixné kurzy a pevné ceny. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2016. ISSN 1335-4050, 19. septembra 2016, roč. 26, č. 217, s. 28.
  článok

  článok


 3. BALÁŽI, Peter. Gustav Karl Cassel a jeho prínos do dejín financií. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, Január 2016, roč. 3, č. 1, s. 1-6 online.
  článok

  článok


 4. VEJMĚLEK, Jan. Some stylised facts about the exchange rate behaviour of Central European currencies. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0572-3043, 2016, roč. 24, č. 2, s. 3-17.
  článok

  článok


 5. Taming indian inflation. Editors: Rahul Anand, Paul Cashin. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2016. ix, 232 s. ISBN 978-1-51354-125-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. MIRDALA, Rajmund - ĎURČOVÁ, Júlia. Priepustnosť menových kurzov nových členských krajín Európskej unie. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 4, s. 377-404.
  článok

  článok


 7. POUR, Jiří. Aplikace modelů diskrétní volby k analýze příčin měnových krizí. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 4, s. 420-438.
  článok

  článok


 8. ŠIMÁKOVÁ, Jana. The Gravity modelling of the relationship between exchange rate volatility and foreign trade in Visegrad Countries. In Acta VŠFS : economic studies and analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2016. ISSN 1802-792X, 2016, vol. 10, no. 1, s. 7-30. Dostupné na : <http://www.vsfs.cz/periodika/acta-2016-1.pdf>
  článok

  článok


 9. SPIESOVÁ, Daniela. Prediction of emission allowances spot prices volatility with the use of GARCH models. In Acta VŠFS : economic studies and analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2016. ISSN 1802-792X, 2016, vol. 10, no. 1, s. 66-79. Dostupné na : <http://www.vsfs.cz/periodika/acta-2016-1.pdf>
  článok

  článok


 10. LYÓCSA, Štefan - MOLNÁR, Peter - FEDORKO, Igor. Forecasting exchange rate Volatility: The case of the Czech Republic, Hungary and Poland. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2016. ISSN 0015-1920, 2016, roč. 66, č. 5, s. 453-475.
  článok

  článok