Výsledky vyhľadávania

 1. KUPKOVIČ, Patrik. Dynamika inflácie v krajinách monetárnej únie: jej vplyv na spoločnú hospodársku politiku. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 1, s. 62-81. VEGA 1/0444/15 "Ekonometrická analýza produkčných možností ekonomiky a trhu práce na Slovensku".
  článok

  článok

 2. PAVELKA, Ľuboš. Fixné kurzy a pevné ceny. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2016. ISSN 1335-4050, 19. septembra 2016, roč. 26, č. 217, s. 28.
  článok

  článok

 3. BALÁŽI, Peter. Gustav Karl Cassel a jeho prínos do dejín financií. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, Január 2016, roč. 3, č. 1, s. 1-6 online.
  článok

  článok

 4. ŠIMÁKOVÁ, Jana. The Gravity modelling of the relationship between exchange rate volatility and foreign trade in Visegrad Countries. In Acta VŠFS : economic studies and analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2016. ISSN 1802-792X, 2016, vol. 10, no. 1, s. 7-30. Dostupné na : <http://www.vsfs.cz/periodika/acta-2016-1.pdf>
  článok

  článok

 5. JANČÍKOVÁ, Eva - RANETA, Leonid - BRAGA, Denys. Internationalization of renminbi and the real effective exchange rate. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 7, s. 666-685.
  článok

  článok

 6. MIRDALA, Rajmund - ĎURČOVÁ, Júlia. Priepustnosť menových kurzov nových členských krajín Európskej unie. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 4, s. 377-404.
  článok

  článok

 7. POUR, Jiří. Aplikace modelů diskrétní volby k analýze příčin měnových krizí. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 4, s. 420-438.
  článok

  článok

 8. SPIESOVÁ, Daniela. Prediction of emission allowances spot prices volatility with the use of GARCH models. In Acta VŠFS : economic studies and analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2016. ISSN 1802-792X, 2016, vol. 10, no. 1, s. 66-79. Dostupné na : <http://www.vsfs.cz/periodika/acta-2016-1.pdf>
  článok

  článok

 9. MIRDALA, Rajmund. Sources of real exchange rate fluctuations in new EU member states. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 5, s. 440-457.
  článok

  článok

 10. ŽIVKOV, Dejan et al. Exchange rate volatility and uncovered interest rate parity in the European Emerging Economies. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2016. ISSN 1210-0455, 2016, vol. 25, no. 3, s. 253-270.
  článok

  článok