Výsledky vyhľadávania

 1. FIFEKOVÁ, Elena et al. Dilemmas of Economic Growth : The Path from Unlimited Possibilities towards Responsibility? Reviewers: Daneš Brzica, Karol Morvay. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. 78 s. [4,7 AH]. VEGA 2/0002/18, VEGA 1/0716/19. ISBN 978-80-7676-042-4.
 2. Gewinn : Das Wirtschaftsmagazin für Ihren Persönlichen Vorteil. Wien : Wailand, Georg. 11x ročne. ISSN 1605-1327. Dostupné na : www.gewinn.com
  časopis

  časopis

 3. Economist. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. London : The Economist Newspaper. 51x ročne. ISSN 0013-0613. Dostupné na : http://www.economist.com
  časopis

  časopis

 4. PALUŠKOVÁ, Hana. Aplikácia princípov trvalo udržateľného rozvoja ako nevyhnutná podmienka konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov na medzinárodných trhoch (so zameraním na environmentálny marketing) : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2021. 144 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. AKKUCUK, Ulas. Handbook of Research on Creating Sustainable Value in the Global Economy. Hershey : IGI Global, 2020. 562 s. Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE). ISBN 9781799811961. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. MORVAY, Karol. Slovenská ekonomika na ceste od nedostatku práce k nedostatku jej produktivity. Recenzenti: Eva Rievajová, Milan Žák. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 107 s. [6,55 AH]. VEGA 1/0716/19. ISBN 978-80-225-4765-9. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 7. Formirovanije nacijonal'noj ekonomiki v uslovijach cifrovizaciji : na primere Kazachstana, Rossijskoj Federaciji i Jevropejskogo Sojuza. Elena Kaštjakova, Ajgul' Majdyrova i kollektiv ; recenzenty: Vijera Ružekova, Gul'nara K. Saparova. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. 190 s. [12,115 AH]. VEGA 1/0039/20. ISBN 978-80-225-4721-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. TODARO, Michael P. - SMITH, Stephen C. Economic Development. 13th Edition. Harlow : Pearson, 2020. 884 s. ISBN 978-1-292-29115-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. REYES, Javier A. - SAWYER, W. Charles. Latin American Economic Development. 3rd Edition. Abingdon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2020. 337 s. Routledge Textbooks in Development Economics. ISBN 978-1-138-38841-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. FRANK, Karol et al. Economic Development of Slovakia in 2019 : Focused on: Slowed Productivity Growth Lagging behind the Growth of Labour Costs. Reviewed by: Edita Nemcová, Eva Pongrácz. 1st Edition. Bratislava : Institute of Economic Research SAS, 2020. online 129 s. VEGA 2/0097/19, APVV-17-0551. ISBN 978-80-7144-313-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha