Výsledky vyhľadávania

 1. FLATTERS, Paul - WILLMOTT, Michael. Ako budú vyzerať trhy po recesii ? : Predpokladané trendy v správaní zákazníkov. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 6-9.
  článok

  článok


 2. ONDROVIČ, Adrián. Inštitucionálne príčiny globálnej ekonomickej krízy. Recenzenti: Vladimír Gonda, Jiří Malý. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. 112 s. VEGA 2/0182/17. ISBN 978-80-7144-286-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. TÓTH, Peter - VAĽKOVÁ, Katarína. Wage rigidities and jobless recovery in Slovakia: new survey evidence. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Apríl 2016, roč. 24, č. 2, s. 27-31.
  článok

  článok


 4. SINN, Hans-Werner. V pasti eura. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2016. 175 s. ISBN 978-80-7325-394-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 5. MAZUREK, Jiří. The Evaluation of recession magnitudes in EU countries during the great recession 2008 - 2010. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2016. ISSN 1213-2446, 2016, roč. 16, č. 3, s. 231-244.
  článok

  článok


 6. ILLÉŠOVÁ, Veronika - PANČÍK, Ladislav. Cluster analysis of post-communist countries of the European Union. In Doktorandská konference 2016. Doktorandská konference 2016. Ekonomická teorie a její praktická aplikace v prvních dvou dekádách 21. století : sborník příspěvků z konference : Vysoká škola ekonomická v Praze, 28. dubna 2016 [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2150-3, s. 33-43 online. VEGA 1/0392/15.
  článok

  článok


 7. ČERNÝ, Hynek. Příčiny a rozdělení finančních krizí. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2016. ISSN 1336-5711, 2016, roč. 13, č. 2, s. 1-7.
  článok

  článok


 8. DRÁB, Ján. Vplyv finančnej a hospodárskej krízy na ekonomiky západného Balkánu : dizertačná práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2016. 145 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. FERGUSON, Niall. Velký rozklad : o úpadku institucí a zániku ekonomik. Praha : Argo, 2016. 174 s. ISBN 978-80-257-1638-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 10. DUJAVA, Daniel. Ekonomické krízy a ekonomická veda. Recenzenti: Branislav Žúdel, Dalibor Roháč. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 186 s. [11,11 AH]. Ekonómia. VEGA 2/0070/15. ISBN 978-80-8168-442-5. [Počet ex. : 9, z toho voľných 1, prezenčne 6]