Výsledky vyhľadávania

 1. Driving Performance at Ireland's Commission for Regulation of Utilities. Paris : OECD, 2018. 89 s. The Governance of Regulators. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/driving-performance-at-ireland-s-commission-for-regulation-of-utilities_9789264190061-en> ISBN 978-92-64-18994-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Regulatory Policy in Slovenia : Oversight Matters. Paris : OECD, 2018. 134 s. OECD Reviews of Regulatory Reform. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/regulatory-policy-in-slovenia_9789264291690-en> ISBN 978-92-64-29168-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 4x ročne. Dostupné na : <https://nhf.euba.sk/veda-a-vyskum/casopisy/monitor-hospodarskej-politiky> ISSN 2453-9287.
  časopis

  časopis


 4. Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: EconLit, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: ABI Inform. Kiev : National Academy of Management. 12x ročne. Dostupné na : <http://eco-science.net/index.php> ISSN 1993-6788.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 5. E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci. 4x ročne. ISSN 1212-3609. Dostupné na : http://www.ekonomie-management.cz
  časopis

  časopis


 6. ANTONENKO, Alexandra. TurkStream. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2017. ISSN 1802-4599, 2017, roč. 11, č. 1, s. 38-39.
  článok

  článok


 7. VAŇO, Vladimír. Váhavo sa rozvíjajúce trhy. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 3, s. 54-55.
  článok

  článok


 8. Economic policy reforms 2017: going for growth. Paris : OECD, 2017. 343 s. Economic policy reforms. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms-2017_growth-2017-en> ISBN 978-92-64-27031-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Improving Regulatory Governance : Trends, Practices and the Way Forward. Paris : OECD/Korea Development Institute, 2017. 324 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/improving-regulatory-governance_9789264280366-en> ISBN 978-92-64-27984-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Evidence-Based Policy Making for Youth Well-Being: a Toolkit. Paris : OECD, 2017. 160 s. OECD Development Policy Tools. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/evidence-based-policy-making-for-youth-well-being_9789264283923-en> ISBN 978-92-64-28387-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]