Výsledky vyhľadávania

 1. Makroekonomické súvislosti hospodárskej politiky v globalizovanej spoločnosti : vedecké state riešiteľov projektu OP VaV: Vytvorenie excelentného pracoviska pre ekonomický výskum na riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“ (ITMS 26240120032) spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie. Zostavila: Elena Fifeková ; recenzenti: Zuzana Brinčíková, Ján Luchava. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 140 s. CD-ROM. ITMS 26240120032. ISBN 978-80-225-4621-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Regulatory Policy in Argentina : Tools and Practices for Regulatory Improvement. Paris : OECD, 2019. 151 s. OECD Reviews of Regulatory Reform. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/regulatory-policy-in-argentina_d835e540-en> ISBN 978-92-55387-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci. 4x ročne. ISSN 1212-3609. Dostupné na : http://www.ekonomie-management.cz
  časopis

  časopis

 4. Actual Problems of Economics [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Scopus. Kiev : National Academy of Management. 12x ročne. Dostupné na : <https://eco-science.net/en/downloads/> ISSN 1993-6788.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 5. Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 4x ročne. Dostupné na : <https://nhf.euba.sk/veda-a-vyskum/casopisy/monitor-hospodarskej-politiky> ISSN 2453-9287.
  časopis

  časopis

 6. Driving Performance at Ireland's Commission for Regulation of Utilities. Paris : OECD, 2018. 89 s. The Governance of Regulators. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/driving-performance-at-ireland-s-commission-for-regulation-of-utilities_9789264190061-en> ISBN 978-92-64-18994-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. OECD Regulatory Enforcement and Inspections Toolkit. Paris : OECD, 2018. 53 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-regulatory-enforcement-and-inspections-toolkit_9789264303959-en> ISBN 978-92-64-30394-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. Good Regulatory Practices to Support Small and Medium Enterprises in Southeast Asian. Paris : OECD, 2018. 243 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/good-regulatory-practices-to-support-small-and-medium-enterprises-in-southeast-asia_9789264305434-en> ISBN 978-92-64-30542-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Regulatory Policy in Slovenia : Oversight Matters. Paris : OECD, 2018. 134 s. OECD Reviews of Regulatory Reform. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/regulatory-policy-in-slovenia_9789264291690-en> ISBN 978-92-64-29168-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Economic Policy Reforms 2018 : Going for Growth: Interim Report. Paris : OECD, 2018. 109 s. Economic Policy Reforms. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms-2018_growth-2018-en> ISBN 978-92-64-29195-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]