Výsledky vyhľadávania

 1. STRAUSS, Ralf E. Digitale Transformation : Strategie, Konzeption und Implementierung in der Unternehmenspraxis. 1. Auflage. Stuttgart : Schäffer-Poeschel Verlag, 2019. 624 s. ISBN 978-3-7910-4491-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. Interdisciplinarity in theory and practice : Journal for Presentation of Interdisciplinary Approaches in Various Fields [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Arad : Adoram. iná periodicita. Dostupné na : <http://itpb.eu> ISSN 2344-2409.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. SVOBODA, Radek. Trend konvergence energetiky a telekomunikací přináší zajímavé růstové příležitosti pro energetické společnosti. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2017. ISSN 1802-4599, 2017, roč. 11, č. 1, s. 20-23.
  článok

  článok

 4. BILOUS, Alla et al. Democratic transition in Slovakia: model situation for the challenges of Ukraine a democratic transition : scientific monograph. Reviewers: Oskar Krejší, Jana Kušnírová. 1st ed. Praha : DecPro Media ; Bratislava : Central European Education Institute, [2017]. 204 s. [8,57 AH]. BFB-PA26-006. ISBN 978-80-270-2209-0.
 5. XIAOPING, Wei. Ekonomická a politická transformace Číny: nové rozbory. Přeložila: Miluš Kotišová. 1. vydání. Praha : Filosofia, 2017. 190 s. Filosofie a sociální vědy, svazek 58. ISBN 978-80-7007-485-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Veľké znovuzrodenie : lekcie z víťazstva kapitalizmu nad komunizmom. Preložila: Dana Ahern. 1. vydanie. Bratislava : Kalligram, 2017. 418 s. ISBN 978-80-8101-964-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. ZEMAN, Karel. Analýza privatizace a restitucí v ČR : transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny. Recenzenti: Jaroslav Daňhel, Jan Fischer... [et al.]. 1. vydání. Praha : KAROLINUM, 2017. 336 s. ISBN 978-80-246-3796-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. SHARMA, Ruchir. Co dělá národy úspěšnými : síly změny v postkrizovém světě. Překlad: Jana Odehnalová. 1. vydání. Buková u Příbramě : Tomáš Krsek, Nakladatelství, 2017. 467 s. ISBN 978-80-906242-3-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. VONDROVÁ, Andrea - FIFEKOVÁ, Elena. Impact of economic freedom on economic development: a nonparametric approach to evaluation. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2016. ISSN 1857-7431, 2016, no. August, pp. 218-226 online.
  článok

  článok

 10. ZADRAŽIL, Petr. Švédský model státu blahobytu – vývoj a současný stav. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2016. ISSN 2453-6148, 2016, roč. 2, č. 1, s. 133-143 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok