Výsledky vyhľadávania

 1. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Význam poľnohospodárstva v SR a úlohy poľnohospodárstva do roku 2020. In Faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov vo väzbe na rozvoj vidieka a zabezpečenie primeranej potravinovej sebestačnosti I. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4166-4, s. 30-39. VEGA 1/0128/15.
  článok

  článok

 2. DANESHJO, Naqibullah - KRAVEC, Michal. Perspectives on supply chain management. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. - Arad : Adoram, 2015. ISSN 2344-2409, 2015, nr. 6, pp. 78-83 online.
  článok

  článok

 3. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora - MAJERNÍKOVÁ, Janka. Financovanie klastrovej politiky vo Švajčiarsku. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2015. ISSN 1337-7094, 2015, č. 32, s. 1-4 online.
  článok

  článok

 4. KOVAČEVIĆ, Dubravka. Agenda-shaping prior to the 2016-2017 Council Presidency Troïka: the Mediterranean and the Visegrad Group. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 482-493 CD-ROM. VEGA 1/1057/12.
  článok

  článok

 5. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Position of the Slovak Republic in the European Union from the perspective of the Europe 2020 perspective. In Quality and Leading Innovation 2014. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation 2014 : proceedings of the International Scientific Conference, Košice, 18.-19.9.2014. - Košice : Technical university of Košice, 2014. ISBN 978-80-553-1815-8, pp. 85-104 CD-ROM. VEGA 1/0506/13.
  článok

  článok

 6. ŠTEFÁNIK, Miroslav. Estimating treatment effects of a training programme in Slovakia using propensity score matching. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 6, s. 631-645.
  článok

  článok

 7. GONDA, Vladimír. Perspektívy realizácie stratégie Európa 2020. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 60. výročia založenia NHF EU v Bratislave : 8. november 2013 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3712-4, [5 s.] [CD-ROM]. VEGA 1/0174/11.
  článok

  článok

 8. PRESSBURG, Adrian Peter. Mexiko smeruje do TOP 10. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2012. ISSN 1335-0684, 9. augusta 2012, roč. 22, č. 31, s. 30-31.
  článok

  článok

 9. LEGÉŇ, Marek. Oprášené srdcovky. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2012. ISSN 1335-0684, 22. marca 2012, roč. 22, č. 11, s. 24-25.
  článok

  článok

 10. ŠIMANOVSKÁ, Tatjana. Plánovanie zdrojov v inovačných procesoch. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 4, s. 83-86. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0142342/fss0411.pdf>
  článok

  článok