Výsledky vyhľadávania

 1. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2018. 155 s. [4 AH]. ISBN 978-80-89105-70-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2017. 1. vyd. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2017. 133 s. [4 AH]. ISBN 978-80-89105-66-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 3. BEKA, Ján. Očakávaný makroekonomický vývoj SR podľa strednodobej predikcie NBS (P2Q-2016). In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Jún 2016, roč. 24, č. 3, s. 2-3.
  článok

  článok


 4. OCHOTNICKÝ, Pavol. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2016. In Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. - Bratislava : SOPK, 2016. ISSN 1336-8117, 1. február 2016, roč. 25, č. 2, s. 10.
  článok

  článok


 5. ZÁBOJNÍK, Stanislav - STRATENÁ, Simona. Vplyv ceny ropy na vývoj HDP Slovenskej republiky. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2016 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4260-9, s. 154-161 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Identifikácia adaptívnych modelov pomocou analýzy časových radov. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2016. ISSN 1338-5224, 2016, roč. 6, č. 1, s. 92-95 online.
  článok

  článok


 7. MELICH, Pavel. Foresight ako cesta dlhodobého progresu. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 344-350 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. MORVAY, Karol. Výhľad na roky 2016 a 2017. In Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2015 a výhľad do roku 2017. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. ISBN 978-80-7144-261-5, s. 111-122 [0,68 AH].
  článok

  článok


 9. OCHOTNICKÝ, Pavol - HOFREITER, Miloš - VAŠKOVIČ, Ladislav. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2016. 1. vyd. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2016. 123 s. [3,85 AH]. ISBN 978-80-89105-64-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 10. BEKA, Ján. Očakávaný makroekonomický vývoj SR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Október 2015, roč. 23, č. 8, s. 2-3.
  článok

  článok