Výsledky vyhľadávania

 1. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2020. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2020. 143 s. [3,85 AH]. ISBN 978-80-89105-78-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. BALDWIN, Richard. The Globotics Upheaval : Globalisation, Robotics, and the Future of Work. London : Weidenfeld and Nicolson, 2019. 292 s. ISBN 978-1-4746-0902-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2019. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2018. 159 s. ISBN 978-80-89105-72-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2018. 155 s. [4 AH]. ISBN 978-80-89105-70-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2017. 1. vyd. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2017. 133 s. [4 AH]. ISBN 978-80-89105-66-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 6. BEKA, Ján. Očakávaný makroekonomický vývoj SR podľa strednodobej predikcie NBS (P2Q-2016). In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Jún 2016, roč. 24, č. 3, s. 2-3.
  článok

  článok

 7. OCHOTNICKÝ, Pavol. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2016. In Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. - Bratislava : SOPK, 2016. ISSN 1336-8117, 1. február 2016, roč. 25, č. 2, s. 10.
  článok

  článok

 8. OCHOTNICKÝ, Pavol - HOFREITER, Miloš - VAŠKOVIČ, Ladislav. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2016. 1. vyd. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2016. 123 s. [3,85 AH]. ISBN 978-80-89105-64-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. MELICH, Pavel. Foresight ako cesta dlhodobého progresu. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 344-350 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Identifikácia adaptívnych modelov pomocou analýzy časových radov. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2016. ISSN 1338-5224, 2016, roč. 6, č. 1, s. 92-95 online.
  článok

  článok