Výsledky vyhľadávania

 1. Australian Services Trade in the Global Economy. Paris : OECD, 2018. 181 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/trade/australian-services-trade-in-the-global-economy_9789264303911-en> ISBN 978-92-64-30390-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. ČUKANOVÁ, Miroslava. Dôsledky spoločensko-technologických zmien na dopyt po službách : dizertačná práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2017. 121 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. KOVÁČOVÁ, Jaroslava et al. Transformácia systému sociálnych služieb pre seniorov v kontexte deinštitucionalizácie sociálnych služieb v pôsobnosti orgánov miestnej samosprávy : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0216/14 : doba riešenia od 1/2014 do 12/2016. 1. vyd. Bratislava, 2017. 13 s. VEGA 1/0216/14.
 4. KOTORA, Bohumír. Rozdíly v doručování B2B a B2C se stírají. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 3, s. 20-23.
  článok

  článok

 5. GAJDOŠÍKOVÁ, Zuzana. Zdieľaná ekonomika sa nás týka. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2017. ISSN 1337-0545, 2017, roč. 11, č. jar, s. 48-53.
  článok

  článok

 6. Services Trade Policies and the Global Economy. Paris : OECD, 2017. 103 s. ISBN 978-92-64-27492-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. CHOVANCULIAK, Róbert et al. Less regulation, more reputation! : Case Study: The Sharing Economy in Transportation and Accommodation. [S.l.] : [s.n.], [2017]. 28 s. Policy Paper. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 8. KARKALÍKOVÁ, Marta. Kvalita produktu v službách a cestovnom ruchu. Recenzenti: Vojtech Kollár, Anna Mathiasová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 227 s. [14,50 AH]. ISBN 978-80-225-4478-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 4, prezenčne 4]
 9. SMIŽANSKÁ, Monika - PÄTOPRSTÁ, Janina. Slovenské servisné centrá sú na ceste do prvej ligy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 21. apríla 2016, roč. 26, č. 16.
  článok

  článok

 10. LEHUTA, Michal. Centrá služieb už tvoria slušnú časť ekonomiky. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 21. apríla 2016, roč. 26, č. 16.
  článok

  článok