Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 159  
Vaša otázka: Systematika = "^338.47^"
 1. DŽUBÁKOVÁ, Martina - VASILIENĖ-VASILIAUSKIENĖ, Virgilija - VASILIS VASILIAUSKAS, Aidas. Future challenges of Lithuanian transport sector enterprise' s certification in the context of evolution of the management systems certification. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Transbaltica 2015. International scientific conference. Procedia Engineering : Transbaltica 2015 : proceedings of the 9th international scientific conference, May 7-8, 2015, Vilnius, Lithuania. - [s.l.] : Elsevier, 2016. ISSN 1877-7058, 2016, vol. 134, pp. 443-451 online. VEGA 1/0336/14.
  článok

  článok

 2. GAJDOŠ, Jozef. Vývoj dopravného systému. In Marketing a obchod v teórii a praxi. Vedecký workshop v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015. Marketing a obchod v teórii a praxi : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 : [9. - 15. 11. 2015, Košice, Slovensko]. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4186-2, s. 13 CD-ROM. VEGA 1/0328/13.
  článok

  článok

 3. ŠABÍKOVÁ, Ingrid - ČIERNIK, Anton. Cost-Benefit Analysis - Basis for Evaluation of External Costs in Transport Sector. - Registrovaný: Web of Science. In Financie a riziko 2014. Medzinárodná vedecká konferencia. Finance and risk 2014 : proceedings of the 16th international scientific conference : Bratislava, Slovak Republic, 24. - 25. november 2014 : vol. 1. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3991-3, s. 64-68.
  článok

  článok

 4. VESELOVSKÁ, Stanislava. Udržateľný rast v dopravnej politike EÚ. In Udržateľný marketing a udržateľná spotreba III : zborník vedeckých statí z výskumného projektu VEGA č. 1/0418/11 Udržateľný marketing a udržateľná spotreba. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3652-3, s. 82-86.
  článok

  článok

 5. VESELOVSKÁ, Stanislava. Udržateľná budúcnosť v dopravnej politike EÚ. In Zborník z Letnej školy slovenských ekonómov 2013 : Bratislava, 31.7.2013. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISBN 978-80-225-3685-1, s. 1-5 CD-ROM. VEGA 1/0418/11.
  článok

  článok

 6. GONDA, Vladimír. Transportnaja infrastruktura SR v kontekste obščej transportnoj politiki JEC. In Transportno-logističeskije kompleksy: aktuaľnyje problemy funkcionirovanija : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii 23 maja 2013 g., Rjazaň. - Rjazaň : Rjazanskij filial MIIT, 2013. ISBN 978-5-9905031-3-7, s. 15-22. ITMS 26240120032 (50%), VEGA 1/0174/11 (50%).
  článok

  článok

 7. CEMPÍREK, Václav. Dopravní politika EU a význam dopravy. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2012. ISSN 1211-0957, červen 2012, roč. 18, č. 6.
  článok

  článok

 8. MAJERČÁKOVÁ, Eva. Kľúčové faktory pôsobiace na kvalitu v prostredí železničného prepravného reťazca. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. ISSN 1336-5878, 2012, č. 1, s. 73-76.
  článok

  článok

 9. MAJERČÁKOVÁ, Eva - MAJERČÁK, Peter. Železničný prepravný trh a faktory jeho rozvoja. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. ISSN 1336-5878, 2012, č. 2, s. 23-27.
  článok

  článok

 10. MATUŠKA, Ján. Liberalizácia trhu železničnej dopravy v EÚ. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2012 : zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 30. máj 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3271-6, s. 320-325.
  článok

  článok