Výsledky vyhľadávania

 1. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). Compiled by: Paulína Krnáčová. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. online 367 s. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Connection : American Chamber of Commerce in the Slovak Republic. Bratislava : American Chamber of Commerce in Slovakia. 6x ročne. ISSN 1339-0872. Dostupné na : http://www.amcham.sk
  časopis

  časopis

 3. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. Edited by: Iveta Černá. 1st edition. Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. CD-ROM 531 s. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavil: Marian Poláček ; recenzenti: Gabriela Pajtinková Bartáková, Miroslav Karlíček. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 287 s. [14,40 AH]. ISBN 978-80-225-4507-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava [elektronický zdroj]. Zostavil: Marian Poláček ; recenzenti: Gabriela Pajtinková Bartáková, Miroslav Karlíček. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 228 s. [11,40 AH]. ISBN 978-80-225-4508-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Central and eastern Europe in the changing business environment. International joint conference. Central and eastern Europe in the changing business environment : the proceedings of the 17th international joint conference : may 26, 2017, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovak Republic. Compiled by: Paulína Krnáčová. 1st ed. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 289 s. [14,45 AH]. ISBN 978-80-225-4385-9. ISSN 2453-6113. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 7. Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2016 : zborník príspevkov [elektronický zdroj]. Zborník zostavili: Paulína Krnáčová, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Gabriela Pajtinková - Bartáková, Miroslav Karlíček. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [175 s., 11,37 AH]. ISBN 978-80-225-4260-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2016

  elektronická kniha

 8. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PETRÍKOVÁ, Hana. Determinanty podnikateľského prostredia Srbskej republiky v kontexte možného zlepšenia slovensko-srbských zahraničnoobchodných vzťahov. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 108-116.
  článok

  článok

 9. Central and Eastern Europe in the changing business environment. International joint conference. Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings of 16th international joint conference : may 27, 2016, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. Edited by: Iveta Černá. 1st ed. Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2016. 371 s. ISBN 978-80-245-2145-9. ISSN 2453-6113. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Central and Eastern Europe in the changing business environment. International scientific conference. Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings : 15th international scientific conference : Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia, 29th may 2015. Edited by: Daniel Krajčík. 1st ed. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 320 s. [17,45 AH]. Dostupné na : <http://fir.vse.cz/conference2015/proceedings2015/> ISBN 978-80-225-4085-8. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]