Výsledky vyhľadávania

 1. TaPmag : tovar & predaj. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : ATOZ Marketing Services. 6x ročne. ISSN 1805-0549. Dostupné na : http://www.tovarapredaj.sk/
  časopis

  časopis

 2. Obchod : marketing, retail, FMCG. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : MAFRA. 6x ročne. ISSN 1335-2008
  časopis

  časopis

 3. Women and Trade Networks in West Africa. Paris : OECD, 2019. 141 s. West african studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/women-and-trade-networks-in-west-africa_7d67b61d-en> ISBN 978-92-64-59502-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Spracovaný v EKO-INDEX, Recenzovaný. Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave. 2x ročne. ISSN 1337-7493. Dostupné na : https://scb.euba.sk/archiv_scb/scb0121_vfinal.pdf
  Studia commercialia Bratislavensia

  časopis

 5. KITA, Pavol et al. Impact of consumer preferences on food chain choice: an empirical study of consumers in Bratislava. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. - Brno : Mendel University Press. ISSN 2464-8310, 2017, vol. 65, no. 1, pp. 293–298.
  článok

  článok

 6. Marks & Spencer odchádza z trhu. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 3-4/2017, č. 34, s. 13.
  článok

  článok

 7. MIŠÍKOVÁ, Veronika. Predajne na vidieku? Čistá charita! In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 3-4/2017, č. 34, s. 26-28.
  článok

  článok

 8. Tesco rozširuje sortiment darovaných potravín. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 3-4/2017, č. 34, s. 9-10.
  článok

  článok

 9. NEUMANN, Pavel. Ponúknite lákavý dôvod na nákup. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 33, (2017.
  článok

  článok

 10. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Toto sa nás týka! In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 1, s. 10-11.
  článok

  článok