Výsledky vyhľadávania

 1. MANDŽÁK, Peter. Market structure, entry, and competition in transition economies : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 155 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. BOULOCHER, Véronique - RUAUD, Sabine. Analyse de marché : de la définition au diagnostic. 5e éd. Paris : Vuibert, 2017. 286 s. ISBN 978-2-311-40345-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. AKERLOF, George A. - SHILLER, Robert J. Jak se loví hlupáci : ekonomie manipulace a klamu. Překlad: Aleš Lisa. 1. vydání. Praha : Management Press/Albatros Media, 2017. 264 s. ISBN 978-80-7261-478-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. MIŠÍKOVÁ, Veronika. Jarka: Študenti v potravinách nemíňajú veľké sumy. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 3-4/2017, č. 34, s. 38-39.
  článok

  článok

 5. ALTOBELLI, Claudia Fantapié. Marktforschung : Methoden, Anwendungen, Praxisbeispiele. 3. vollständig überarbeitete Auflage. Konstanz : UVK Verlagsgesellschaft ; München : UVK/Lucius, 2017. 495 s. UTB Betriebswirtschaft, 8342. ISBN 978-3-8252-8721-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. TKÁČ, Michal. Effectiveness of technical analysis in efficient market hypothesis : (a scientific monograph). Reviewers: Zuzana Hajduová, Radoslav Delina. 1st ed. Wambeek : EuroScientia, 2017. [69 s.] [3,06 AH]. VEGA 1/0839/17. ISBN 978-90-822990-7-6.
 7. JAMBOROVÁ, Mária - TRUBAČOVÁ, Anna. Vývoj ponuky a dopytu vybraných obilnín na Slovensku a ich ekonomická efektívnosť v rokoch 2010-2014. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 3, s. 68-90 online.
  článok

  článok

 8. MATOŠKOVÁ, Dagmar - JAMBOROVÁ, Mária - GÁLIK, Jozef. Trh s hydinovým mäsom a jeho prognóza do roku 2020. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 4, s. 61-79 online.
  článok

  článok

 9. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Región Spiš a jeho tradičné a regionálne výrobky chránené na vnútornom trhu. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 34, s. 160-170. VEGA 1/0635/14 "Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku".
  článok

  článok

 10. SKALIČANOVÁ, Barbora. Vymedzenie relevantného trhu a analýza dopadov spájania sa trhových hráčov. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2016. ISSN 2453-6148, 2016, roč. 2, č. 1, s. 100-113 online. VEGA 1/0313/14 "Vzťah medzi efektívnosťou a sociálnou spravodlivosťou - implikácie pre hospodársku politik".
  článok

  článok