Výsledky vyhľadávania

 1. MIŠÍKOVÁ, Veronika. Jarka: Študenti v potravinách nemíňajú veľké sumy. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 3-4/2017, č. 34, s. 38-39.
  článok

  článok


 2. AKERLOF, George A. - SHILLER, Robert J. Jak se loví hlupáci : ekonomie manipulace a klamu. Překlad: Aleš Lisa. 1. vydání. Praha : Management Press/Albatros Media, 2017. 264 s. ISBN 978-80-7261-478-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. BOULOCHER, Véronique - RUAUD, Sabine. Analyse de marché : de la définition au diagnostic. 5e éd. Paris : Vuibert, 2017. 286 s. ISBN 978-2-311-40345-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. TKÁČ, Michal. Effectiveness of technical analysis in efficient market hypothesis : (a scientific monograph). Reviewers: Zuzana Hajduová, Radoslav Delina. 1st ed. Wambeek : EuroScientia, 2017. [69 s.] [3,06 AH]. VEGA 1/0839/17. ISBN 978-90-822990-7-6.

 5. ROTH, Alvin E. Kdo dostává co a proč? : nové ekonomické směry v konceptu vhodného párování matchmaking a návrzích podoby trhů market design. Praha : Práh, 2016. 227 s. ISBN 978-80-7252-646-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. JAMBOROVÁ, Mária - TRUBAČOVÁ, Anna. Vývoj ponuky a dopytu vybraných obilnín na Slovensku a ich ekonomická efektívnosť v rokoch 2010-2014. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 3, s. 68-90 online.
  článok

  článok


 7. MATOŠKOVÁ, Dagmar - JAMBOROVÁ, Mária - GÁLIK, Jozef. Trh s hydinovým mäsom a jeho prognóza do roku 2020. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 4, s. 61-79 online.
  článok

  článok


 8. MIKULCOVÁ, Katarína. Nealko nám chutí. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2016. ISSN 1335-2008, 2016, roč. 21, č. 1, s. 8-9.
  článok

  článok


 9. SCHLOSSEROVÁ, Eva. Ideme po kvalite. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2016. ISSN 1335-2008, 2016, roč. 21, č. 1, s. 10-11.
  článok

  článok


 10. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Región Spiš a jeho tradičné a regionálne výrobky chránené na vnútornom trhu. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 34, s. 160-170. VEGA /0635/14.
  článok

  článok