Výsledky vyhľadávania

 1. Journal of Competitiveness : scientific journal from the field of management and economics [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, cop. 2009-2017. Názov z hlavnej stránky. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.cjournal.cz/> ISSN 1804-1728.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 2. Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti : revue soutěžního práva = revue of competition law. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Sdružení KAIROS. 4x ročne. ISSN 1804-1183
  časopis

  časopis


 3. TOKÁROVÁ, Mária. Politika hospodárskej súťaže. Recenzovali: Ján Lisý, Ľubomír Strieška. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 239 s. [14,59 AH]. VEGA 1/0001/16. ISBN 978-80-89710-29-4.

 4. Women's Economic Empowerment in Selected MENA Countries : The Impact of Legal Frameworks in Algeria, Egypt, Jordan, Libya, Morocco and Tunisia. Paris : OECD, 2017. 150 s. Competitiveness and Private Sector Development. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/women-s-economic-empowerment-in-selected-mena-countries_9789264279322-en> ISBN 978-92-64-27931-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Competition. International Scientific Conference. Competition : Proceedings of 9th Annual International Scientific Conference : May 18th, 2017, Jihlava, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. online [877 s.]. ISBN 978-80-88064-31-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. BALÁŽ, Peter - HAMARA, Andrej - SOPKOVÁ, Gabriela. Konkurencieschopnosť a jej význam v národnej ekonomike : (zmeny a výzvy v období globálnej finančnej krízy). Recenzenti: Štěpán Müller, Milan Šikula, Ľuboš Pavelka. 2. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 240 s. Economics. VEGA 1/0897/17. ISBN 978-80-89710-28-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1, dĺžka fronty rezervácií 3]

 7. SPIŠÁKOVÁ DUĽOVÁ, Emília. Klaster ako významný nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : 1.7.2016, Košice, Slovensko [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4251-7, s. 8-9 CD-ROM. VEGA 1/0506/13.
  článok

  článok


 8. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Antitrust policy in Slovakia: issues and options. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2016. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 24 - 30 august, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-75-9, p. 109-114. VEGA 1/00246/16.
  článok

  článok


 9. TOKÁROVÁ, Mária. Competition policy in the Slovak Republic and some current approaches to it. - Registrovaný: Web of Science. In Knowledge for market use 2016: our interconnected and divided world. Conference. Knowledge for market use 2016: our interconnected and divided world : international scientific conference 8-9 September 2016, Olomouc. - Olomouc : Societas scientiarum Olomucensis II, 2016. ISBN 978-80-87533-14-7, p. 554-561. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0277/04.
  článok

  článok


 10. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Porovnanie konkurencieschopnosti krajín Vyšehradskej skupiny. In Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4309-5, s. [98-106] CD-ROM. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok