Výsledky vyhľadávania

 1. Journal of Competitiveness : scientific journal from the field of management and economics [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, cop. 2009-2017. Názov z hlavnej stránky. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.cjournal.cz/> ISSN 1804-1728.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 2. Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti : revue soutěžního práva = revue of competition law. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Sdružení KAIROS. 4x ročne. ISSN 1804-1183
  časopis

  časopis


 3. Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika] [elektronický zdroj]. 1. vyd. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. online [877 s.]. ISBN 978-80-88064-31-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. BALÁŽ, Peter - HAMARA, Andrej - SOPKOVÁ, Gabriela. Konkurencieschopnosť a jej význam v národnej ekonomike : (zmeny a výzvy v období globálnej finančnej krízy). Recenzenti: Štěpán Müller, Milan Šikula, Ľuboš Pavelka. 2. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 240 s. Economics. VEGA 1/0897/17. ISBN 978-80-89710-28-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1, dĺžka fronty rezervácií 3]

 5. MAJTÁN, Štefan - ŠTETKA, Peter - ŠLOSÁR, Róbert. Increasing the business competitiveness by using proper neuromarketing tools. In Economics and business management in the 21st century. International scientific conference. Economics and business management in the 21st century : [proceedings] : 3rd international scientific conference : 23rd - 24th november 2016, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3983-7, s. 114-121 CD-ROM. VEGA 1/0546/15.
  článok

  článok


 6. SPIŠÁKOVÁ DUĽOVÁ, Emília. Klaster ako významný nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : 1.7.2016, Košice, Slovensko [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4251-7, s. 8-9 CD-ROM. VEGA 1/0506/13.
  článok

  článok


 7. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Antitrust policy in Slovakia: issues and options. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2016. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 24 - 30 august, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-75-9, p. 109-114. VEGA 1/00246/16.
  článok

  článok


 8. TOKÁROVÁ, Mária. Competition policy in the Slovak Republic and some current approaches to it. - Registrovaný: Web of Science. In Knowledge for market use 2016: our interconnected and divided world. Conference. Knowledge for market use 2016: our interconnected and divided world : international scientific conference 8-9 September 2016, Olomouc. - Olomouc : Societas scientiarum Olomucensis II, 2016. ISBN 978-80-87533-14-7, p. 554-561. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0277/04.
  článok

  článok


 9. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Porovnanie konkurencieschopnosti krajín Vyšehradskej skupiny. In Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4309-5, s. [98-106] CD-ROM. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok


 10. TOKÁROVÁ, Mária. Teoretické východiská konkurencie a súťaživosti. - Registrovaný: Web of Science. In Competition. Conference. Competition : proceedings of 8th annual international scientific conference : Jihlava, Czech Republic 17. 5. 2016 [elektronický zdroj]. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2016. ISBN 978-80-88064-25-1, p. 370-383 online. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0277/04.
  článok

  článok