Výsledky vyhľadávania

 1. KITA, Pavol. Obchodné modely v maloobchode : explikatívny faktor vývoja hodnotovej ponuky formátov predajní a rozvoja maloobchodnej siete : inauguračná prednáška : študijný odbor: 3.3.10 Obchod a marketing. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 108 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4551-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 2. TOMAN, Marian. Stratégie implantácie distributéra v maloobchode : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2017. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína - HESKOVÁ, Marie. Obchodná prevádzka maloobchodnej jednotky. Recenzovali: Mária Dzurová, Jozef Gajdoš. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. e-kniha [204 s., 13,18 AH]. VEGA 1/0376/17. ISBN 978-80-225-4452-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. IRA, Vladimír et al. Maloobchod a špecifiká časovo-priestorového správania spotrebiteľov. Recenzenti: Jaroslav Kita, Jaroslav Maryáš, Marcel Horňák. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2017. 285 s. [15,7 AH]. ISBN 978-80-223-4434-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. LEGÉŇ, Marek. Čo si obchod nevychová, to nemá. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 1. septembra 2016, roč. 26, č. 35, s. 40-43.
  článok

  článok

 6. LEGÉŇ, Marek. Potraviny od J&T sa dočkajú reparátu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 11. februára 2016, roč. 26, č. 6, s. 20-22.
  článok

  článok

 7. LEGÉŇ, Marek. Rozkódovať dáta a rozbehať technológie. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 14. januára 2016, roč. 26, č. 2, s. 48-49.
  článok

  článok

 8. BOŤANSKÁ, Mária. Biopotraviny sa kupujú v obchode aj na internete. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN 1805-0549, 7-8, č. 30, (2016.
  článok

  článok

 9. KRIS, Richard. Hranica je čím ďalej, tým menej zreteľná. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN 1805-0549, 7-8, č. 30, (2016.
  článok

  článok

 10. PAHOLKOVÁ, Barbora et al. Inovácie v retailovom biznise : ako vytvárať inovácie. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2016 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4260-9, s. 85-94 CD-ROM.
  článok

  článok