Výsledky vyhľadávania

 1. WANG, Shuguang - DU, Paul. Retail Geography. 1st Edition. New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2021. 237 s. ISBN 978-0-367-43511-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme : lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. Recenzenti: Alena Dubcová, Marcel Horňák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2020. 264 s. ISBN 978-80-223-4861-4. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
 3. BERMAN, Barry - EVANS, Joel R. - CHATTERJEE, Patrali. Retail Management : A Strategic Approach. 13th Edition. New York : Pearson, 2018. 572 s. Always Learning. ISBN 0-13-379684-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. BERMAN, Barry - EVANS, Joel R. - CHATTERJEE, Patrali. Retail Management : A Strategic Approach. 13th Edition. Harlow : Pearson, 2018. 592 s. ISBN 978-1-292-21467-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. KITA, Pavol. Obchodné modely v maloobchode : explikatívny faktor vývoja hodnotovej ponuky formátov predajní a rozvoja maloobchodnej siete : inauguračná prednáška : študijný odbor: 3.3.10 Obchod a marketing. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 108 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4551-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 6. TOMAN, Marian. Stratégie implantácie distributéra v maloobchode : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2017. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. IRA, Vladimír et al. Maloobchod a špecifiká časovo-priestorového správania spotrebiteľov. Recenzenti: Jaroslav Kita, Jaroslav Maryáš, Marcel Horňák. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2017. 285 s. [15,7 AH]. ISBN 978-80-223-4434-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. SORENSEN, Herb. Inside the Mind of the Shopper : The Science of Retailing. 2nd Edition. Old Tappan : Pearson, 2017. 283 s. ISBN 0-13-430892-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína - HESKOVÁ, Marie. Obchodná prevádzka maloobchodnej jednotky. Recenzovali: Mária Dzurová, Jozef Gajdoš. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. e-kniha [204 s., 13,18 AH]. VEGA 1/0376/17. ISBN 978-80-225-4452-8.
  Obchodná prevádzka maloobchodnej jednotky

  elektronická kniha

 10. LEGÉŇ, Marek. Čo si obchod nevychová, to nemá. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 1. septembra 2016, roč. 26, č. 35, s. 40-43.
  článok

  článok