Výsledky vyhľadávania

 1. FEENSTRA, Robert C. - TAYLOR, Alan M. International Trade. 5th Edition. New York : Macmillan International Higher Education, 2021. 392 s. ISBN 978-1-319-38286-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. PAVELKA, Ľuboš - RUŽEKOVÁ, Viera - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Inštitucionálna podpora financovania exportu a zahraničných investícií vo vybraných krajinách EÚ. Recenzenti: Peter Knapik, Helena Vrábelová. 1. vydání. Praha : Leges, 2021. 196 s. [11,17 AH]. VEGA 1/0039/20, VEGA 1/0777/20. ISBN 978-80-7502-503-6. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. BYUNG-IL, Choi - OH, Jennifer S. Politics of East Asian Free Trade Agreements : Unveiling the Asymmetry between Korea and Japan. 1st Edition. Abingdon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2021. 124 s. Politics in Asia Series. ISBN 978-0-367-27892-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. STEINHAUSER, Dušan - PAVELKA, Ľuboš. Riadenie rizík v medzinárodnom obchode. Recenzenti: Zuzana Kittová, Erika Mária Jamborová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 139 s. [8,058 AH]. ISBN 978-80-225-4804-5. [Počet ex. : 13, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 5. ŠVARDOVÁ, Viktória. Global value chains, smile curves, and automation: an input-output approach : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 144 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. Incoterms 2020. Zostavovateľ: Juraj Knopp. 9. prepracované vydanie. Bratislava : SOPK, 2020. 307 s. [6,34 AH]. ISBN 978-80-89105-79-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - PÁSZTOROVÁ, Janka. Vybrané aspekty podpory zahraničného obchodu na Slovensku. Recenzenti: Viera Ružeková, Miloslav Rosenberg. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 72 s. [4,258 AH]. VEGA 1/0039/20, VEGA 1/0777/20. ISBN 978-80-225-4792-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 8. Global Politics and EU Trade Policy (Special Issue) : Facing the Challenges to a Multilateral Approach. Cham : Springer, 2020. 284 s. European Yearbook of International Economic Law. ISBN 978-3-030-34587-7. ISSN 2364-8392. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - LUPTÁKOVÁ, Anabela. Position of the Russian Federation in the Foreign Trade of the Visegrad Group Region. Reviewers: Nadezhda N. Bashkirova, Zuzana Kittová. 1. vydanie. Praha : GUPRESS, 2020. CD-ROM 137 s. [6,38 AH]. VEGA 1/0039/20. ISBN 978-80-904926-6-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. PARKER, Philip. History of World Trade in Maps. 1st Edition. Bishopbriggs : Collins, 2020. 224 s. ISBN 978-0-00-840929-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]