Výsledky vyhľadávania

 1. WORKIE TIRUNEH, Menbere - OBADI, Saleh Mothana - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Severity of export and import trade discrepancies in Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : proceedings of the 9th international conference on currency, banking and international finance : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4362-0, pp. 277-286. APVV-15-0666.
  článok

  článok


 2. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - BEBIAKOVÁ, Dáša. Postavenie zahraničného obchodu Slovenska v období geopolitických zmien : (na príklade obchodovania s Ukrajinou). Recenzenti: Zuzana Kittová, Miloslav Rosenberg. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 117 s. [9,63 AH]. VEGA 1/0546/17. ISBN 978-80-225-4481-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 3. RUŽEKOVÁ, Viera - PAVELKA, Ľuboš. Technika zahraničného obchodu. Recenzenti: Eva Jančíková, Peter Knapik, Helena Vrábelová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 134 s. [8,33 AH]. ISBN 978-80-225-4420-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]

 4. KARMAŽIN, Branislav. Ceny ropy plávajú v oceáne zásob. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Jún 2016, roč. 24, č. 3, s. 4-5.
  článok

  článok


 5. HRADSKÝ, František. Čína – z fabriky sveta je globálny investor. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, Jún 2016, roč. 10, č. 6-7, s. 12-16.
  článok

  článok


 6. JESNÝ, Martin. Partneri pre dlhodobý biznis. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, Jún 2016, roč. 10, č. 6-7, s. 18-21.
  článok

  článok


 7. Na ktorých zahraničných trhoch sa najviac presadzujú automobily zo Slovenska? In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Apríl 2016, roč. 24, č. 2, s. 23-26.
  článok

  článok


 8. ORGOŇOVÁ, Vladimíra - NEJEDLÝ, Tomáš. Slovensko vyváža čoraz viac jednotiek a núl. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 3. marca 2016, roč. 26, č. 9, s. 48-52.
  článok

  článok


 9. Bloomberg BusinessWeek. New York : McGraw-Hill. 52x ročne. ISSN 0007-7135. Dostupné na : http://www.businessweek.com
  časopis

  časopis


 10. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Razvitije vnešenej torgovli meždu JeS i Rossijej v sovremennych uslovijach: analiz na osnove indeksa vzaimodopolnjajemosti torgovli. In Torgovaja politika. - [Moskva] : Vysšaja škola ekonomiky, 2016. ISSN 2499-9415, 2016, nr. 1/5, s. 31-39. VEGA 1/0550/14.
  článok

  článok