Výsledky vyhľadávania

 1. Incoterms 2020. Zostavovateľ: Juraj Knopp. 9. prepracované vydanie. Bratislava : SOPK, 2020. 307 s. [6,34 AH]. ISBN 978-80-89105-79-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - LUPTÁKOVÁ, Anabela. Position of the Russian Federation in the Foreign Trade of the Visegrad Group Region. Reviewers: Nadezhda N. Bashkirova, Zuzana Kittová. 1. vydanie. Praha : GUPRESS, 2020. 137 s. [6,38 AH]. VEGA 1/0039/20. ISBN 978-80-904926-6-0.
 3. ZÁBOJNÍK, Stanislav - ČIDEROVÁ, Denisa. Medzinárodný obchod - repetitórium. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2020. 181 s. VEGA 1/0777/20. ISBN 978-80-554-1722-6. [Počet ex. : 30, z toho voľných 24, prezenčne 2]
 4. Evoljucija meždunarodnoj torgovoj sistemy: problemy i perspektivy. Meždunarodnaja konferencija. Evoljucija meždunarodnoj torgovoj sistemy: problemy i perspektivy : materijaly meždunarodnoj konferenciji, 25-27 oktjabrja 2018 goda, (Sankt-Peterburg, Rossija). (11,0 Мб). Ekonomičeskaja teorija i chozjajstvennaja praktika: globaľnyje vyzovy. Recenzenty: A.Ju. Archipov, N.A. Volgina ... [et al.]. Sankt-Peterburg : Izdateľstvo SP6GU, 2019. online 341 s. ISBN 978-5-288-05905-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - DRIENIKOVÁ, Kristína - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Impact of the Geopolitical Changes on the EU Foreign Trade Relations with Selected Territories : Implications for the Slovak Economy. Reviewers: T.M. Isachenko, Peter Baláž. 1st Edition. Saint Petersburg : Saint Petersburg University Press, 2019. 246 s. [15,5 AH]. VEGA 1/0546/17. ISBN 978-5-288-05988-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 6. DOBIÁŠ, Petr - MALACKA, Michal. Obchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku. 1. vydání. Praha : Leges, 2019. 405 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-296-7. [Počet ex. : 4, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 7. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - RUŽEKOVÁ, Viera. Medzinárodné obchodné operácie. Recenzenti: Peter Knapik, Ľuboš Pavelka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 200 s. [12,97 AH]. VEGA 1/0546/17, VEGA 1/0897/17. ISBN 978-80-225-4611-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 8. Aktuálne otázky vplyvu súčasných geopolitických zmien na zahraničnoobchodné vzťahy EÚ (so zameraním na slovenskú ekonomiku) : zborník vedeckých statí. Elena Kašťáková a kolektív ; editor: Elena Kašťáková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 65 s. [4,60 AH]. VEGA 1/0546/17. ISBN 978-80-225-4561-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. KRÁLOVIČOVÁ, Michaela. Zahraničnoobchodná expanzia Číny a jej dosahy na presadzovanie ekonomických záujmov Európskej únie (na príklade vybraného odvetvia) : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2018. 181 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. Trade Facilitation and the Global Economy. Paris : OECD, 2018. 137 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/trade/trade-facilitation-and-the-global-economy_9789264277571-en> ISBN 978-92-64-27756-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]