Výsledky vyhľadávania

 1. ŽATKO, Matúš. Rusko-ukrajinský konflikt a jeho vplyv na zahraničnoobchodné vzťahy Európskej únie s Ruskom (so zameraním na ekonomické záujmy Slovenska) : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2018. 197 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. BEBIAKOVÁ, Dáša. Perspektívy zahraničnoobchodných vzťahov Slovenska s Ukrajinou ovplyvnené súčasnými zmenami obchodnej politiky EÚ voči Ukrajine : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2017. 219 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. Aid for Trade at a Glance 2017 : Promoting Trade, Inclusiveness and Connectivity for Sustainable Development. Paris : OECD ; Geneva : WTO, 2017. 548 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/aid-for-trade-at-a-glance-2017_aid_glance-2017-en> ISBN 978-92-64-27846-2. ISSN 2223-4403. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Zahraničnoobchodná politika EÚ : (vzťahy s vybranými regiónmi). Recenzenti: Elena Kašťáková, Július Alexy. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 166 s. [11,59 AH]. VEGA 1/0546/17. ISBN 978-80-225-4439-9. [Počet ex. : 13, z toho voľných 0, prezenčne 5]

 5. SEJKORA, Jiří - FIALOVÁ, Barbora. Preferenční obchodní dohody jako řešení problematiky malé velikosti rozvojové ekonomiky. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 1, s. 66-78.
  článok

  článok


 6. OBADI, Saleh Mothana. Revelaed comparative advantage and competitiveness in the EU-28 and the USA. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 2, s. 243-259. VEGA 1/0277/14.
  článok

  článok


 7. KRAUSZ, Táňa. Zožerú nás veľké ryby? In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2016. ISSN 1335-2008, 2016, roč. 21, č. 3, s. 6-7.
  článok

  článok


 8. SMUTKA, Luboš. Agrarian import ban and its impact on the Russian and European Union agrarian trade performance. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 11, s. 493-506.
  článok

  článok


 9. BITTMANNOVÁ, Bianka. Vývoj obchodu so službami v Európskej únii. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 35-40 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. DRIENIKOVÁ, Kristína - KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Význam krajín Spoločenstva nezávislých štátov pre strategické rozvojové zámery EÚ (so zameraním na Slovensko). Recenzenti: Zuzana Kittová, Monika Majerčíková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 134 s. [8,99 AH]. VEGA 1/0391/13, VEGA 1/0550/14. ISBN 978-80-225-4263-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]