Výsledky vyhľadávania

 1. ZÁBOJNÍK, Stanislav. Dekarbonizácia a dynamika exportu priemyselných exportérov SR : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania: Medzinárodné podnikanie. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 100 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4719-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. Commodity Science - Traditions and Actuality. International Scientific Conference. Commodity Science - Traditions and Actuality : Proceedings of Thirteen Scientific Conference with International Participation, Varna, (Bulgaria), October 18th - 19th, 2018. 1st Edition. Varna : Nauka i ikonomika, 2018. online 396 s. ISBN 978-954-21-0977-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. KUNYCHKA, Mykhaylo. K niektorým aspektom emigrácie na Ukrajine. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 248-253 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. ŽATKO, Matúš. Vplyv poklesu cien ropy na import energonosičov EÚ z Ruska. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 135-139.
  článok

  článok

 5. BOHÁČ, Radomír. The Prospects for diversification of Slovak export to Asia. In International journal of innovation and economic development. - Zagreb : Inovatus Usluge, 2016. ISSN 1849-7551, 2016, vol. 2, no. 2, pp. 15-22 online.
  článok

  článok

 6. SMUTKA, Luboš. Foreign trade in agricultural products in the Czech Republic. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 1, s. 9-25.
  článok

  článok

 7. LÁBAJ, Martin. Ekonomická výkonnosť a špecializácia exportu podľa príjmovej úrovne. In Pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky III. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015. ISBN 978-80-7144-253-0, s. 53-70.
  článok

  článok

 8. BRINČÍKOVÁ, Zuzana - DARMO, Ľubomír. Price and income elasticities of export and import in the Slovak Republic. In International research conference on business, economics and social sciences, IRC-2015. 16th International research conference on business, economics and social sciences, IRC-2015 : Singapore, October 25-26, 2015. - Singapore : [s.n.], 2015. ISBN 978-969-7544-00-4, s. 27.
  článok

  článok

 9. TAMVAKIS, Michael. Commodity trade and finance. 2nd ed. Abingdon : Informa law from Routledge, 2015. 506 s. The grammenos library. ISBN 978-0-415-73245-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. GRANČAY, Martin. Korean trade with Visegrad countries: past, present and trends for the future. In Mutual relations between the Republic of Korea and V4 countries in trade and investment. International scientific conference and workshop. Mutual relations between the Republic of Korea and V4 countries in trade and investment : conference proceedings : international scientific conference and workshop : Bratislava, [the Slovak Republic], june 22 - 24, 2015 : Busan, [South Korea], september 14 - 15, 2015. - Bratislava : EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4207-4, p. 61-75.
  článok

  článok