Výsledky vyhľadávania

 1. OECD skills outlook 2017 : skills and global value chains. Paris : OECD, 2017. 161 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-skills-outlook-2017_9789264273351-en> ISBN 978-92-64-27317-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects : collective monograph [elektronický zdroj]. Reviewer: Olga Lukashina. 1st ed. Riga : ISMA University, 2017. online [295 s.]. ISSN 1492-8965.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. World development. - Registrovaný v Current Contents Connect, Registrovaný vo Web of Science, Registrovaný v SCOPUS. Amsterdam : Elsevier. 12x ročne. ISSN 0305-750X
  časopis

  časopis


 4. Mirovaja ekonomika i meždunarodnyje otnošenija. - Spracovaný v EKO-INDEX. Moskva : Nauka. 12x ročne. ISSN 0131-2227. Dostupné na : http://www.maik.ru
  časopis

  časopis


 5. Report on competition policy 2016 : including commission staff working document. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 94 s. Competition. ISBN 978-92-79-69357-1. ISSN 0259-3157. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika [elektronický zdroj]. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [267 s., 18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4371-2.
  Svetová ekonomika

  elektronická kniha


 7. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 267 s. [18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4352-1. [Počet ex. : 15, z toho voľných 0, prezenčne 3]

 8. BALÁŽ, Peter. Quo vadis, svetová ekonomika? In United Life : magazín spoločnosti United Group s. r. o. - [Bratislava] : Multibrandt, 2016. ISSN 1339-4304, apríl 2016, roč. 4, č. 1, s. 10,11.
  článok

  článok


 9. EASO country of origin information report : Afghanistan : security situation. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. 239 s. ISBN 978-92-9494-247-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. ONDRIAŠ, Juraj. Aktivity Číny v strednej Ázii. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 279-284 CD-ROM.
  článok

  článok