Výsledky vyhľadávania

 1. NAVRÁTIL, Jiří. GDPR pro praxi. Recenze: Bohumír Štědroň, Jan Matejka. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. 339 s. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-689-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. BASU, Kaushik. The Republic of Beliefs : A New Approach to Law and Economics. Princeton : Princeton University Press, 2018. 238 s. ISBN 978-0-691-17768-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. PRESSBURG, Adrian Peter. Svet je v úžase nad americkým prezidentom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 26. januára 2017, roč. 27, č. 4, s. 48-50.
  článok

  článok

 4. VRŠANSKÝ, Peter. Vylúčenie retroaktivity vo vzťahu k amnestii? In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 1, s. 4-15.
  článok

  článok

 5. TEKELI, Jozef. Zásadná novela zákona o petičnom práve. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 3, s. 1-2.
  článok

  článok

 6. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Správny súdny poriadok. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 9, s. 7-9.
  článok

  článok

 7. ZUBRO, Tetyana. Territoriaľnoje stanovlenije Čechoslovackogo gosudarstva v 1918 godu. In Konstitucijno-pravovi studiji. - Užgorod : Vidavničij dim Geľvetika, 2016. ISSN 2305-2010, 2016, no. 1, s. 59-72.
  článok

  článok

 8. ZUBRO, Tetyana. Národná identita ukrajinského obyvateľstva v kontexte politických zmien. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 1157-1164 online.
  článok

  článok

 9. PUŠKÁROVÁ, Eva. Teoretické východiská konceptu militantnej demokracie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2016. ISSN 0032-6984, 2016, roč. 99, č. 4, s. 331-352.
  článok

  článok

 10. TEKELI, Jozef. Nový Správny súdny poriadok – šanca pre nepohodlných hlavných kontrolórov. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 7-8, s. 1-2.
  článok

  článok