Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2216  
Vaša otázka: Systematika = "^347.7^"
 1. OVEČKOVÁ, Oľga - CSACH, Kristián - FRINDRICH, Juraj. Obchodný zákonník : veľký komentár. Zväzok I. (§ 1 až 260). 2. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. 2097 s. ISBN 978-80-571-0436-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. OVEČKOVÁ, Oľga - CSACH, Kristián - ČAVOJSKÝ, Peter. Obchodný zákonník : veľký komentár. Zväzok II. (§ 261 až 775). 2. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. 1603 s. ISBN 978-80-571-0436-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. Aktualizácia právnych predpisov v publikácii Obchodný zákonník : komentár s judikatúrou. Bratislava : Wolters Kluwer. Vychádza podľa potreby
  časopis

  časopis

 4. Consumer Law and Economics. Editors: Klaus Mathis, Avishalom Tor. Cham : Springer Nature Switzerland, 2021. 326 s. Economic Analysis of Law in European Legal Scholarship, Volume 9. ISBN 978-3-030-49027-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. JURČOVÁ, Monika - MASLÁK, Marek - BORKOVIČOVÁ, Veronika. Spotrebiteľské právo. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. 386 s. ISBN 978-80-7598-987-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 6. TKÁČ, Juraj - SLOBODNÍKOVÁ, Miriam. Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. 1077 s. ISBN 978-80-571-0207-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. ZEMAN, Jakub - JURIOVÁ, Jana. Slabá elektronická komunikácia a meškajúci obchodný register : stav a elektronizácia súdnictva : zistenia a odporúčania. Recenzné konanie: Matej Kačaljak, Mário Kajan... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, 2020. 14 s. Dostupné na : <https://www.nku.gov.sk/documents/10157/1460168/Koment%C3%A1r+Elektroniz%C3%A1cia+s%C3%BAdnictva.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Obchodný zákonník: s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 264/2017 Z.z. : platný od 1. marca 2018. 15. doplnené vydanie. Bratislava : Nová práca, 2018. 911 s. ISBN 978-80-89350-73-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. KARFÍKOVÁ, Marie. Teorie finančního práva a finanční vědy. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 344 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-935-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. PECEŇ, Pavol - MELIŠ, Roman. Bankové právo záväzkové. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 774 s. ISBN 978-80-8168-961-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]