Výsledky vyhľadávania

 1. TKÁČ, Juraj - SLOBODNÍKOVÁ, Miriam. Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. 1077 s. ISBN 978-80-571-0207-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Aktualizácia právnych predpisov v publikácii Obchodný zákonník : komentár s judikatúrou. Bratislava : Wolters Kluwer. Vychádza podľa potreby
  časopis

  časopis

 3. VO v kocke : odborný časopis o verejnom obstarávaní a eurofondoch. Adamas Aliance. 12x ročne. ISSN 2453-8078. Dostupné na : https://www.vovkocke.sk/
  časopis

  časopis

 4. ADAMOVÁ, Zuzana - HAZUCHA, Branislav. Autorský zákon : komentár. 1. vydanie. Bratislava : C.H.Beck, 2018. 1127 s. Beckova edícia komentované zákony. ISBN 978-80-89603-58-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. VAN DEN BOSSCHE, Peter - ZDOUC, Werner. The Law and Policy of the World Trade Organization : Text, Cases and Materials. 4th Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2018. 1077 s. ISBN 978-1-316-61052-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. Obchodný zákonník: s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 264/2017 Z.z. : platný od 1. marca 2018. 15. doplnené vydanie. Bratislava : Nová práca, 2018. 911 s. ISBN 978-80-89350-73-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. KARFÍKOVÁ, Marie. Teorie finančního práva a finanční vědy. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 344 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-935-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. PECEŇ, Pavol - MELIŠ, Roman. Bankové právo záväzkové. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 774 s. ISBN 978-80-8168-961-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. JAŠKO, Jozef. Verejné obstarávanie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 2, s. 80-84.
  článok

  článok

 10. SANDTNER, Lucia. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - novela. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 2-3, s. 230-239.
  článok

  článok