Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce. Mezinárodní vědecká konference. Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce : sborník z [2. ročníku] mezinárodní vědecké konference : 28. duben 2017, Praha [elektronický zdroj]. Recenzovali: Emília Vranková, Ladislav Roman. 1. vydanie. Příbram : Ústav sv. Jana N. Neumanna Příbram, 2017. online [198 s.]. ISBN 978-80-88206-05-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Social Protection in East Africa : Harnessing the Future. Paris : OECD, 2017. 94 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/social-protection-in-east-africa_9789264274228-en> ISBN 978-92-64-27421-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. A Decade of Social Protection Development in Selected Asian Countries. Paris : OECD, 2017. 77 s. ISBN 978-92-64-27225-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. MATULKOVÁ, Mariana. Sociálne služby po novom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 10, s. 257-296.
  článok

  článok


 5. Vodafone pomáha ženám zapojit se po rodičovské na trh práce. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 3, s. 17.
  článok

  článok


 6. VOJTÍŠEK, Petr. Principy veřejného financování služeb sociální péče v ČR – reflexe a návrhy systémových změn. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 1, s. 2-7.
  článok

  článok


 7. MIŠOVIČ, Ján. Specifika terénních sociálních pracovníků z hlediska znalostí a dovedností ve světle výzkumu. In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2016. ISSN 1804-3682, 2016, roč. 7, č. 2, s. 193-210.
  článok

  článok


 8. DVOŘÁČKOVÁ, Dagmar - MOJŽÍŠOVÁ, Adéla. Hledání limitů a příležitostí v procesu supervize u studentů sociální práce. In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2016. ISSN 1804-3682, 2016, roč. 7, č. 2, s. 186-192.
  článok

  článok


 9. LANGHAMROVÁ, Jana - PRŮŠA, Ladislav. Jaký je skutečný rozsah ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb? In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2016. ISSN 1802-5854, 2016, roč. 10, č. 2, s. 10-16.
  článok

  článok


 10. JANEBOVÁ, Radka - CELÁ, Barbora. Kritická praxe mezi "jinou" sociální prací a aktivismem. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2016. ISSN 1213-6204, 2016, roč. 16, č. 2, s. 22-38.
  článok

  článok