Výsledky vyhľadávania

 1. LESÁKOVÁ, Dagmar. Správanie vo vzťahu k zdraviu : determinanty, perspektívy a intervenčné možnosti. Recenzenti: Valéria Michalová, Dana Šímová. 1. vydanie. Bratislava : GUPRESS, 2020. 115 s. [7,50 AH]. VEGA 1/0339/18. ISBN 978-80-973696-0-6.
 2. DUBCOVÁ, Gabriela. Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. no. II. Reviewers: Petr Suchánek, Grisáková Norika. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2020. 87 s. ISBN 978-80-210-9756-8.
 3. KRIŽAN, František et al. Nákupné správanie spotrebiteľov na Slovensku : vybrané kapitoly. Recenzenti: Miroslava Trembošová, Jana Mitríková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2020. 134 s. ISBN 978-80-223-5070-9. [Počet ex. : 11, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 4. KITA, Pavol - ŽAMBOCHOVÁ, Marta - KITA, Jaroslav. Spotrebiteľské správanie slovenských domácností v oblasti vybraných druhov potravín v kontexte spoločensky zodpovednej spotreby. Recenzenti: Viera Čihovská, Helena Strážovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2020. 195 s. [10,74 AH]. APVV-16-0232. ISBN 978-80-223-4932-1. [Počet ex. : 10, z toho voľných 7, prezenčne 2]
 5. RUŽIČKA, Tomáš. Kauzalita zmien spotrebiteľského správania v ére digitálneho marketingu : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Žák. Bratislava, 2019. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. MUTHOVÁ, Nikoleta. Preferencie spotrebiteľov v spotrebe kolektívnych statkov : autoreferát dizertačnej práce. Školiteľ: Beáta Mikušová Meričková. Banská Bystrica, 2019. 42 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 7. ŠLOSÁR, Róbert et al. Vizuálne podnety a responzívne správanie spotrebiteľov. Recenzenti: Peter Štarchoň, Miroslava Szarková. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. CD-ROM 213 s. [9,48 AH]. VEGA 1/0876/17. ISBN 978-80-7598-573-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. DUBCOVÁ, Gabriela. Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. no. I. Reviewers: Petr Suchánek, Miroslav Tóth. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2019. CD-ROM 74 s. ISBN 978-80-210-9500-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. MOOIJ, Marieke de. Consumer Behavior & Culture : Consequence for Global Marketing and Advertising. 3rd Edition. Los Angeles : SAGE, 2019. 451 s. ISBN 978-1-5443-1816-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. KOUDELKA, Jan. Spotřebitelé a marketing. 1. vydání. Praha : C.H.BECK, 2018. 354 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-693-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]