Výsledky vyhľadávania

 1. DRUGDOVÁ, Barbora. Commercial insurance and commercial insurance market in the Slovak Republic. In Current scientific research. International scientific and practical conference. Current scientific research : collection of scientific articles : international scientific and practical conference : [27.1.2017, Montreal, Canada] [elektronický zdroj]. - Montreal : Publishing house BREEZE, 2017. ISBN 978-617-7214-49-5, pp. 58-61 online. VEGA V-16-087-00.
  článok

  článok


 2. PÁLEŠ, Michal. Využitie Kopula funkcií pri agregácii rizík. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 1, s. 13-22.
  článok

  článok


 3. PAKŠIOVÁ, Renáta. Verejné zdravotné poistenie a sociálne poistenie v roku 2017. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 3, s. 2-11. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok


 4. YIANGOU, Alexia et al. Recovery and resolution for the EU insurance sector: a macroprudential perspective : report by the ATC Expert Group on Insurance : august 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Frankfurt am Main : European Systemic Risk Board, 2017. online [69 s., 3,4 AH]. ISBN 978-92-95210-66-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. BALÁŽ, Peter. Transparentnosť poistného trhu a možnosti jej zlepšenia : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2017. 149 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. MATULKOVÁ, Mariana. Poisťovníctvo po novelách zákona. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 9, s. 35-118.
  článok

  článok


 7. MATULKOVÁ, Mariana. Novela zákona o zdravotnom poistení. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 9, s. 233-242.
  článok

  článok


 8. The Geneva risk and insurance review. London : Palgrave Macmillan. 4x ročne. ISSN 1554-964X. Dostupné na : http://www. palgrave.com/journals
  časopis

  časopis


 9. REJDA, George E. - MCNAMARA, Michael J. Principles of risk management and insurance. 13th ed. Harlow : Pearson, 2017. 720 s. The Pearson series in finance. ISBN 978-1-292-15103-8. [Počet ex. : 6, z toho voľných 0, prezenčne 6]

 10. The Geneva papers on risk and insurance : issues and practice. London : Palgrave Macmillan. 4x ročne. ISSN 1018-5895. Dostupné na : http://www. palgrave.com/journals
  časopis

  časopis