Výsledky vyhľadávania

 1. Versicherungswirtschaft : Magazin für Führungskräfte und Entscheider. Karlsruhe : Verlag Versicherungswirtschaft. 12x ročne. ISSN 0042-4358
  časopis

  časopis


 2. The Geneva Papers on Risk and Insurance : Issues and Practice. London : Palgrave Macmillan. 4x ročne. ISSN 1018-5895. Dostupné na : www.genevaassociation.org
  časopis

  časopis


 3. DRUGDOVÁ, Barbora. Commercial insurance and commercial insurance market in the Slovak Republic. In Current scientific research. International scientific and practical conference. Current scientific research : collection of scientific articles : international scientific and practical conference : [27.1.2017, Montreal, Canada] [elektronický zdroj]. - Montreal : Publishing house BREEZE, 2017. ISBN 978-617-7214-49-5, pp. 58-61 online. VEGA V-16-087-00.
  článok

  článok


 4. PÁLEŠ, Michal. Využitie Kopula funkcií pri agregácii rizík. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 1, s. 13-22.
  článok

  článok


 5. PAKŠIOVÁ, Renáta. Verejné zdravotné poistenie a sociálne poistenie v roku 2017. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 3, s. 2-11. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok


 6. YIANGOU, Alexia et al. Recovery and resolution for the EU insurance sector: a macroprudential perspective : report by the ATC Expert Group on Insurance : august 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Frankfurt am Main : European Systemic Risk Board, 2017. online [69 s., 3,4 AH]. ISBN 978-92-95210-66-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. MATULKOVÁ, Mariana. Poisťovníctvo po novelách zákona. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 9, s. 35-118.
  článok

  článok


 8. MATULKOVÁ, Mariana. Novela zákona o zdravotnom poistení. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 9, s. 233-242.
  článok

  článok


 9. DRUGDOVÁ, Barbora. Neživotné poistenie. Lektorovali: Otto Sobek, Eva Ducháčková, Elena Karvašová. 1. vyd. Bratislava : ŠEVT, 2017. 191 s. [9,65 AH]. ISBN 978-80-8106-072-4.

 10. JURKOVIČOVÁ, Monika et al. Ekonomické a spoločenské súvislosti informačnej nerovnováhy na poistnom trhu. Recenzenti: Viktória Čejková, Zuzana Juhászová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 195 s. [9,67 AH]. VEGA 1/0849/15. ISBN 978-80-225-4450-4. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]