Výsledky vyhľadávania

 1. REJDA, George E. - MCNAMARA, Michael J. - RABEL, William H. Principles of Risk Management and Insurance. 14th Edition, Global Edition. Harlow : Pearson Education, 2022. 732 s. ISBN 978-1-292-34974-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Versicherungswirtschaft : Magazin für Führungskräfte und Entscheider. Karlsruhe : Verlag Versicherungswirtschaft. 12x ročne. ISSN 0042-4358
  časopis

  časopis

 3. Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Česká asociace pojišťoven. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.pojistnyobzor.cz> ISSN 2464-7381.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. SMAŽÁKOVÁ, Lenka. Investičné modelovanie v prostredí poistného rizika : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudovít Pinda. Bratislava, 2021. 114 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - SIMONKA, Zsolt. Aktuárske metódy a modely v penzijnom, zdravotnom a nemocenskom poistení. Recenzovali: Ľudovít Pinda, Andrej Ralbovský. 1. vydanie. Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2021. 146 s. [7,81 AH]. VEGA 1/0166/20. ISBN 978-80-88320-94-4.
 6. PÁLEŠ, Michal - SLANINKA, František. Teória rizika v poistení : riešené príklady v jazyku R a Maxima. Recenzovali: Jozef Fecenko, Jana Mihalechová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2021. [203 s.] [6,574 AH]. VEGA 1/0647/19. ISBN 978-80-89962-80-8.
 7. PEKÁR, Miroslav. Rozhodovanie o poistení podnikových rizík - výskum relevantných špecifík : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Dorčák. Bratislava, 2020. 103 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. STREŽO, Marek. Modelovanie výšky poistného v neživotnom poistení pomocou regresných modelov : dizertačná práca. Školiteľ: Vladimír Mucha. Bratislava, 2020. 174 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020. Zostavovateľ/editor: Andrea Kaderová. 1. vydanie. Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. 169 s. [6,85 AH]. ISBN 978-80-88320-36-4.
 10. PASTORÁKOVÁ, Erika - ONDRUŠKA, Tomáš - JURKOVIČOVÁ, Monika. Dejiny poisťovníctva. Recenzenti: Eva Ducháčková, Andrea Sikorová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. [161 s.] [8,3 AH]. KEGA 015EU-4/2020. ISBN 978-80-7598-998-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]