Výsledky vyhľadávania

 1. Versicherungswirtschaft : Magazin für Führungskräfte und Entscheider. Karlsruhe : Verlag Versicherungswirtschaft. 16x ročne. ISSN 0042-4358
  časopis

  časopis

 2. Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Česká asociace pojišťoven. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.pojistnyobzor.cz> ISSN 2464-7381.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. Poistné rozhľady : odborný časopis slovenského poisťovníctva. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní. 6x ročne. ISSN 1335-1044. Dostupné na : https://www.slaspo.sk/casopis_poistne_rozhlady
  časopis

  časopis

 4. The Geneva Papers on Risk and Insurance : Issues and Practice. London : Palgrave Macmillan. 4x ročne. ISSN 1018-5895. Dostupné na : www.genevaassociation.org
  //link.springer.com/journal/volumesAndIssues/41288
  časopis

  časopis

 5. MAJTÁNOVÁ, Anna et al. Globalizačné trendy a dynamika zmien na poistnom trhu Európskej únie. Recenzenti: Veronika Piovarčiová, Ľudovít Pinda. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. 217 s. [14,72 AH]. VEGA 1/0242/16. ISBN 978-80-7598-253-7.
 6. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2018 : recenzovaný (monografický) zborník vedeckých prác. Zostavovateľ: Andrea Kaderová ; recenzenti: František Peller, Anna Starečková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 101 s. [4,85 AH]. ISBN 978-80-225-4584-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Geneva Risk and Insurance Review. London : Palgrave Macmillan. 4x ročne. ISSN 1554-964X. Dostupné na : http://www. palgrave.com/journals
  časopis

  časopis

 8. BALÁŽ, Peter. Transparentnosť poistného trhu a možnosti jej zlepšenia : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2017. 149 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. YIANGOU, Alexia et al. Recovery and resolution for the EU insurance sector: a macroprudential perspective : report by the ATC Expert Group on Insurance : august 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Frankfurt am Main : European Systemic Risk Board, 2017. online [69 s., 6,32 AH]. ISBN 978-92-95210-66-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. PASTORÁKOVÁ, Erika - BROKEŠOVÁ, Zuzana - ONDRUŠKA, Tomáš. Poistný trh. Recenzenti: Jitka Meluchová, Michal Szabo. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 193 s. [11,23 AH]. KEGA 034EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4431-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]