Výsledky vyhľadávania

 1. DANAJOVIČOVÁ, Katarína. Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2017. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 5-6, s. 223-231.
  článok

  článok


 2. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Vymeriavací základ na zdravotné poistenie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 6-9.
  článok

  článok


 3. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Novela zákona o zdravotnom poistení. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 25-27.
  článok

  článok


 4. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Garančné poistenie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 34-36.
  článok

  článok


 5. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Poistenie v nezamestnanosti. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 37-40.
  článok

  článok


 6. ŽUĽOVÁ, Jana. Rodičovský príspevok. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 84-86.
  článok

  článok


 7. Zákon o zdravotnom poistení (s komentárom s účinnosťou od 1.1.2017 na základe zákona č. 356/2016 Z. z.). In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 8, s. 3-227.
  článok

  článok


 8. ŠVAŇOVÁ, Martina. Zmeny v zákone o zdravotnom poistení účinné od 1.1.2017. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 8, s. 228-239.
  článok

  článok


 9. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Novela zákona o sociálnom poistení. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 1, s. 14-16.
  článok

  článok


 10. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Ako sa zvýšia starobné dôchodky v roku 2017? In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 1, s. 29-31.
  článok

  článok