Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. Kríza a programy vzdelávania v podnikoch. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 4/2008, roč. 13, zoš. 51, s. 26-33.
  článok

  článok

 2. ROKUSOVÁ, Andrea. Využite biznis simulácií v prospech rozvoja vedomostí a zručností. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 20-21.
  článok

  článok

 3. BURGER, Ivan. Pomáha vzdelávanie vyťažiť maximum z ľudí? Ako to funguje a prečo to hapruje. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 14-20.
  článok

  článok

 4. LANCRIN, Stéphan Vincent - URGEL, Joaquin. Measuring Innovation in Education 2019 : What Has Changed in the Classroom? Paris : OECD, 2019. 335 s. Educational Research and Innovation. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/measuring-innovation-in-education-2019_9789264311671-en> ISBN 978-92-64-31166-4.
  kniha

  kniha

 5. OECD Skills Strategy Flanders : Assessment and Recommendations. 2019 ; Paris : OECD. 211 s. OECD Skills Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-skills-strategy-flanders_9789264309791-en> ISBN 978-92-64-30978-4.
  kniha

  kniha

 6. MUSSET, Pauline - FIELD, Simon. Vocational Education and Training in Estonia. Paris : OECD, 2019. 79 s. OECD Reviews of Vocational Education and Training. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/vocational-education-and-training-in-estonia_g2g9fac9-en> ISBN 978-92-64-31308-8.
  kniha

  kniha

 7. Adult Learning in Italy : What Role for Training Funds? Paris : OECD, 2019. 118 s. Getting Skills Right. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/adult-learning-in-italy_9789264311978-en> ISBN 978-92-64-31196-1.
  kniha

  kniha

 8. Community Education and Training in South Africa. Paris : OECD, 2019. 125 s. Getting Skills Right. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/community-education-and-training-in-south-africa_9789264312302-en> ISBN 978-92-64-31229-6.
  kniha

  kniha

 9. Getting Skills Right: Future-Ready Adult Learning Systems. Paris : OECD, 2019. 130 s. Getting Skills Right. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/getting-skills-right-future-ready-adult-learning-systems_9789264311756-en> ISBN 978-92-64-31174-9.
  kniha

  kniha

 10. Finančná gramotnosť žiakov základných a stredných škôl v kontexte PISA 2018, PISA 2015 a OECD : záverečná správa k projektu Mladých vedeckých pracovníkov (MVP) č. I-18-110-00 : začiatok projektu: 1.2.2018 ; ukončenie projektu: 31.12.2018. Recenzenti: Šárka Viliamová, Zuzana Hajduová. Košice, 2019. 24 s.