Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. Kríza a programy vzdelávania v podnikoch. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 4/2008, roč. 13, zoš. 51, s. 26-33.
  článok

  článok

 2. ROKUSOVÁ, Andrea. Využite biznis simulácií v prospech rozvoja vedomostí a zručností. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 20-21.
  článok

  článok

 3. BURGER, Ivan. Pomáha vzdelávanie vyťažiť maximum z ľudí? Ako to funguje a prečo to hapruje. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 14-20.
  článok

  článok

 4. AUFNER, Anton. Critical Assessment of International Transfer of Vocational Educational Training : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Jančíková. Bratislava, 2022. 169 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. DUDOVÁ, Iveta. Ekonómia vzdelávania. Recenzenti: Vojtech Stanek, Erika Neubauerová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2022. 183 s. ISBN 978-80-7676-384-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer. 12x ročne. ISSN 1336-9849
  Manažment školy v praxi

  časopis

 7. Digital Education in the Era of COVID-19 : Findings on the Needs of University Instructors and Students. Reviewers: Alexandra Jurkovičová, María Ruiz Ortiz. 1st Edition. [S.L.] : M&M Profuture Training, 2021. 130 s. [6,5 AH]. (D-COLLAB) 2020-1-SK01-KA226-HE-094384. ISBN 978-84-09-35002-5.
 8. ŠTEFČÍK, Jozef - VEZJAK, Suzana. Online Approach towards Effective E-learning and Teaching : Challenges in Designing Digital Content. 1. Auflage. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2021. [86 s.][3 AH]. Medienpädagogik und Mediendidaktik, Band 30. ISBN 978-3-339-12182-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. BIELESZOVÁ, Dušana - KOREŇOVÁ, Soňa. Sebariadenie a manažérska etika v školskom prostredí. Recenzenti: Erich Petlák, Markéta Švamberk Šauerová. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 187 s. ISBN 978-80-571-0440-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. JANKOVÁ, Mária. Výchova a vzdelávanie k dobrovoľníctvu v základných a stredných školách. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. 45 s. ISBN 978-80-89965-83-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]