Výsledky vyhľadávania

 1. MEGYESIOVÁ, Silvia. Využívanie SAS-EG na PHF v Košiciach. In SAS Letná škola 2006 : Hotel Dukla, Bratislava 7.9.2006. - [Bratislava] : SAS Institute Inc., cop. 2006.
  článok

  článok

 2. BURGER, Ivan. Kríza a programy vzdelávania v podnikoch. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 4/2008, roč. 13, zoš. 51, s. 26-33.
  článok

  článok

 3. ROKUSOVÁ, Andrea. Využite biznis simulácií v prospech rozvoja vedomostí a zručností. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 20-21.
  článok

  článok

 4. BURGER, Ivan. Pomáha vzdelávanie vyťažiť maximum z ľudí? Ako to funguje a prečo to hapruje. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 14-20.
  článok

  článok

 5. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer. 12x ročne. ISSN 1336-9849. Dostupné na : https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/archiv
  časopis

  časopis

 6. ŠTEFČÍK, Jozef - VEZJAK, Suzana. Online Approach towards Effective E-learning and Teaching : Challenges in Designing Digital Content. 1. Auflage. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2021. [86 s.][3 AH]. Medienpädagogik und Mediendidaktik, Band 30. ISBN 978-3-339-12182-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom prípadových štúdií : recenzovaný zborník prípadových štúdií. Redakčné a zostavovateľské práce: Jaromír Novák ; recenzenti: Soňa Kompoltová, Lucia Krištofiaková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. CD-ROM 103 s. [5,15 AH]. KEGA 005EU-4/2019. ISBN 978-80-225-4818-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. ORBÁNOVÁ, Darina. Didaktika podnikovej ekonomiky pre učiteľov. Recenzenti: Alena Horáčková, Jaromír Novák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 167 s. [9,123 AH]. ISBN 978-80-225-4738-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 9. OLEXOVÁ, Cecília. Nové trendy v podnikovom vzdelávaní na Slovensku : habilitačná prednáška : študijný odbor: Ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 50 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4741-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. Pohledy na středoškolského učitele odborných předmětů : kolektivní monografie. Redakční a sestavovatelské práce: Libor Pavera, Katarína Krpálková Krelová, Jaromír Novák. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020. 207 s. [13,7 AH]. Dostupné na : <http://www.extrasystem.com/9788087570487.pdf> ISBN 978-80-87570-48-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha