Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. Kríza a programy vzdelávania v podnikoch. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 4/2008, roč. 13, zoš. 51, s. 26-33.
  článok

  článok

 2. BURGER, Ivan. Pomáha vzdelávanie vyťažiť maximum z ľudí? Ako to funguje a prečo to hapruje. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 14-20.
  článok

  článok

 3. ROKUSOVÁ, Andrea. Využite biznis simulácií v prospech rozvoja vedomostí a zručností. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 20-21.
  článok

  článok

 4. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer. 12x ročne. ISSN 1336-9849. Dostupné na : https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/archiv
  časopis

  časopis

 5. OECD Skills Strategy Flanders : Assessment and Recommendations. 2019 ; Paris : OECD. 211 s. OECD Skills Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-skills-strategy-flanders_9789264309791-en> ISBN 978-92-64-30978-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. SCHLEICHER, Andreas. Helping our Youngest to Learn and Grow : Policies for Early Learning. Paris : OECD, 2019. 79 s. International Summit on the Teaching Profession. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/educating-our-youngest_9789264313873-en> ISBN 978-92-64-31386-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Adult Learning in Italy : What Role for Training Funds? Paris : OECD, 2019. 118 s. Getting Skills Right. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/adult-learning-in-italy_9789264311978-en> ISBN 978-92-64-31196-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Community Education and Training in South Africa. Paris : OECD, 2019. 125 s. Getting Skills Right. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/community-education-and-training-in-south-africa_9789264312302-en> ISBN 978-92-64-31229-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. MUSSET, Pauline - FIELD, Simon. Vocational Education and Training in Estonia. Paris : OECD, 2019. 79 s. OECD Reviews of Vocational Education and Training. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/vocational-education-and-training-in-estonia_g2g9fac9-en> ISBN 978-92-64-31308-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. GUERRIERO, Sonia - K. KUHL, Patricia. Developing Minds in the Digital Age : Towards a Science of Learning for 21st Century Education. Paris : OECD, 2019. 252 s. Educational Research and Innovation. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/developing-minds-in-the-digital-age_562a8659-en> ISBN 978-92-64-69755-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]