Výsledky vyhľadávania

 1. BREZINA, Ivan - GEŽÍK, Pavel. Teória grafov pre ekonómov. Recenzenti: Zuzana Čičková, Tomáš Majer. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2018. [183 s.] [9,15 AH]. ISBN 978-80-89962-19-8.

 2. BABEJ, Andrej. Modelovanie peňažných tokov na báze teórie grafov : dizertačná práca. Školiteľ: Ivan Brezina. Bratislava, 2016. 98 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana. Proposal of combinatorial and statistical properties of complex networks. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2015. ISSN 1337-6020, 2015, roč. 8, č. 1, s. 51-56.
  článok

  článok


 4. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana. Konštrukcie medziľahlostne autocentrických grafov. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 68 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - MADARAS, Tomáš. The Edge betweenness centrality - theory and applications. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2015. ISSN 1338-5224, 2015, roč. 5, č. 1, s. 20-29 online.
  článok

  článok


 6. ŠKRINIAR, Pavel. Zázračná moc grafov. In Financie v pohode : sprievodca vo svete osobných financií. - Bratislava : Akadémia vzdelávania OVB, 2014. ISSN 1339-2220, Apríl 2014, roč. 3, č. 2, s. 16.
  článok

  článok


 7. REIFF, Marian. [Sieťová analýza]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2013. ISSN 1336-3514, 2013, roč. 11, č. 1, s. 225. Recenzia na: Sieťová analýza / Ivan Brezina, Zuzana Čičková, Pavel Gežík. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3503-8.
  článok

  článok


 8. MILKOVÁ, Eva. Teorie grafů a grafové algoritmy. Hradec Králové : GAUDEAMUS, 2013. 123 s. ISBN 978-80-7435-267-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 9. MITCHELL, Michael N. A visual guide to stata graphics. 3rd ed. College Station : A Stata Press Publication, 2012. xviii, 499 s. ISBN 978-1-59718-106-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. LYÓCSA, Štefan. Recenzia na publikáciu V pavučině sítí. In PhD. Meetings and Seminars IV. : recenzovaný zborník z vedeckej konferencie : Košice 11. 5. 2012 [elektronický zdroj]. - Košice, 2012. ISBN 978-80-225-3431-4, s. 89-90. Recenzia na: V pavučině sítí / A.L. Barabási. - Praha : Ladislav Horáček - Paseka, 2005. ISBN 80-7185-751-3. Dostupné na : <http://vyskum.euke.sk/pms/2012/pdf/_R_Lyocsa_Barabasi.pdf>
  článok

  článok