Výsledky vyhľadávania

 1. BALCOR 2018. Balkan Conference on Operational Research. BALCOR 2018 : Proceedings of XIII Balkan Conference on Operational Research, Belgrade, 25-28 May, 2018, (Serbia) [elektronický zdroj]. 1. Edition. Belgrade : SANU, 2018. online 428 s. ISBN 978-86-80593-64-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Mathematical Methods in Economics - MME 2018. International Conference. Mathematical Methods in Economics - MME 2018 : Proceedings from the 36th International Conference, Jindřichuv Hradec, Czech republic, September 12-14, 2018. 1st Edition. Praha : Matfyzpress, 2018. online 654 s. ISBN 978-80-7378-372-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. PINDA, Martin. Riadenie rizika bonus-malus systémom : dizertačná práca. Školiteľ: Jozef Fecenko. Bratislava, 2017. 98 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. KAO, Chiang. Network data envelopment analysis : foundations and extensions. Cham : Springer, 2017. xv, 443 s. International series in operations research & management science, Volume 240. ISBN 978-3-319-31716-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 5. Mathematical methods in economics. International conference. Mathematical methods in economics : conference proceedings : 35th international conference : Hradec Králové, Czech Republic, september 13th - 15th, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Hradec Králové : Gaudeamus, 2017. CD-ROM [883 s.]. ISBN 978-80-7435-678-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. BALÁŽ, Vladimír - KARASOVÁ, Katarína. Geographical patterns in the intra-european migration before and after eastern enlargement: The connectivity approach. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 1, s. 3-30.
  článok

  článok


 7. RADVANSKÝ, Marek et al. Impact of cohesion policy on regional development of Slovakia : ex-post assessment of national strategic reference framework 2007-2013 [elektronický zdroj]. Reviewers: Ján Haluška, Iveta Stankovičová. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016. online [111 s.]. ISBN 978-80-7144-258-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. AGRAWAL, Seema et al. Self-organizing migrating algorithm : methodology and implementation. Cham : Springer International Publishing AG Switzerland, 2016. 289 s. Studies in computational intelligence, Volume 626. ISBN 978-3-319-28159-9. ISSN 1860-949X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. MIERESOVÁ, Lucia. Riešenie viackriteriálnych okružných úloh na báze iteračných metód : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2016. 93 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. MIHALECHOVÁ, Jana. Modelovanie rizika dlhovekosti v súvislosti s II. pilierom dôchodkového zabezpečenia : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Bilíková. Bratislava, 2016. 100 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha