Výsledky vyhľadávania

 1. EURO 2019: European Conference on Operational Research. EURO 2019: European Conference on Operational Research : Conference Abstract Book from 30th European Conference, June 23-26, 2019, (Dublin, Ireland). 1st Edition. Dublin : University College Dublin (UCD), 2019. online 551 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. ORSSA 2019: Operations Research Society of South Africa. Annual Conference. ORSSA 2019: Operations Research Society of South Africa : Proceedings of the 48th Annual Conference, 8-11 September 2019, The Vineyard Hotel, (Cape Town, South Africa). Reviewers: R.A. Bennetto, D.G. Breed, D. Clark. 1st Edition. Cape Town : ORSSA, 2019. online 131 s. Dostupné na : <http://nand8a.com/orssa/conferences/2019/ORSSA2019_Proceedings.pdf> ISBN 978-1-86822-701-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. MME 2019: Mathematical Methods in Economics. International Conference. MME 2019: Mathematical Methods in Economics : Proceedings of the 37th International Conference, September 11–13, 2019, (České Budějovice, Czech Republic). 1st Edition. České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019. online 598 s. ISBN 978-80-7394-760-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. SOR 2019 (SOR '19: Symposium on Operational Research). International Symposium. SOR 2019 (SOR '19: Symposium on Operational Research) : Proceedings of the 15th International Symposium on Operational Research, September 25-27, 2019 (Bled, Slovenia). Reviewers: Josip Arnerić, Marija Bogataj ... [et al.]. 1. Edition. Ljubljana : Slovenian Society Informatika, 2019. online 618 s. ISBN 978-961-6165-55-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. AMSE 2019: Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference. AMSE 2019: Applications of Mathematics and Statistics in Economics : Book of Abstracts of the 22nd International Scientific Conference, 28 August - 1 September 2019, (Nižná, Slovensko). Reviewers: Rudolf Zimka, Emília Zimková, Richard Hindls ... [et al.]. 1st Edition. Banská Bystrica : Občianske združenie Financ, 2019. 45 s. ISBN 978-80-89438-05-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. PÁLEŠ, Michal. Jazyk R pre aktuárov. Recenzenti: Gábor Szücs, František Slaninka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2019. 349 s. [13,28 AH]. VEGA 1/0120//18, VEGA 1/0647/19, KEGA 021EU-4/2019. ISBN 978-80-89962-26-6. [Počet ex. : 20, z toho voľných 0, prezenčne 12]
 7. ČIČKOVÁ, Zuzana et al. Vybrané aplikácie teórie hier. Recenzovali: Ivan Brezina, Martin Dlouhý. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2019. 182 s. [9,21 AH]. VEGA 1/0351/17. ISBN 978-80-89962-46-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Úvod do operačného výskumu II. Recenzenti: Petr Fiala, Marian Reiff. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2019. [134 s.] [6,70 AH]. ISBN 978-80-89962-28-0. [Počet ex. : 10, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 9. SYM-OP-IS 2018. Međunarodni regionalni simpozijum. SYM-OP-IS 2018 : zbornik radova XLV Simpozijum o operacionim istraživanjima, Zlatibor 16-18. septembar 2018. Beograd : Ekonomski fakultet. Centar za izdavačku delatnost, 2018. online 489 s. ISBN 978-86-403-1567-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. ZSOLDOS, Peter. Zaistenie nadmerných škôd : dizertačná práca. Školiteľ: Galina Horáková. Bratislava, 2018. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha