Výsledky vyhľadávania

 1. PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan - ČIČKOVÁ, Zuzana. Synchronization of capacitated vehicle routing problem among periods. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 1, s. 66-78. VEGA1/0245/15.
  článok

  článok


 2. FURKOVÁ, Andrea. Význam priestorových efektov v analýze inovačných aktivít regiónov EÚ : študijný odbor: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 56 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4432-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]

 3. PETRÍKOVÁ, Kristína. Economic Policy Modelling Based on Multi-criteria Decision Making : dizertačná práca. Školiteľ: Mikuláš Luptáčik. Bratislava, 2017. 106 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. The 11th professor Aleksander Zelias international conference on modelling and forecasting of socio-economic phenomena. International conference. The 11th professor Aleksander Zelias international conference on modelling and forecasting of socio-economic phenomena : conference proceedings : may 9-12, 2017, Zakopane, Poland [elektronický zdroj]. Referees: Jan Acedański ... [et al.]. 1st ed. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. online [466 s.]. ISBN 978-83-65173-85-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. FURKOVÁ, Andrea - IVANIČOVÁ, Zlatica. Viackriteriálne vyhodnocovanie alternatív [elektronický zdroj]. Recenzenti: Juraj Pekár, Jaroslav Husár. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [140 s., 9,69 AH]. ISBN 978-80-225-4363-7.
  Viackriteriálne vyhodnocovanie alternatív

  elektronická kniha


 6. MITCHELL-WALLACE, Kirsten et al. Natural catastrophe risk management and modelling : a practitioner's guide. Chichester : WILEY Blackwell, 2017. 506 s. ISBN 978-1-118-90604-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 7. JÁNOŠOVÁ, Miroslava. Modelovanie vplyvu medzinárodnej investičnej pozície na vývoj slovenskej ekonomiky : dizertačná práca. Školiteľ: Zlatica Ivaničová. Bratislava, 2017. 105 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. Advances in DEA theory and applications : with extensions to forecasting models. Edited by: Kaoru Tone. Hoboken : WILEY, 2017. 541 s. Wiley series in operations research and management science. ISBN 978-1-118-94562-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 9. Software support in economic-mathematical and actuarial models : reviewed collection of research papers [elektronický zdroj]. Editor: Ingrid Ondrejková Krčová ; reviewers: František Peller, Anna Starečková. 1. vyd. Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2017. CD-ROM [110 s., 6 AH]. ISBN 978-80-225-4428-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. HYRÁNEK, Eduard - GRELL, Michal - NAGY, Ladislav. Implementácia modelu výkonnosti vo finančnom rozhodovaní podniku : model HGN ako nástroj finančného plánu. Recenzenti: Ladislav Andrášik, Ivan Brezina. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Baset, 2017. 192 s. [12,2 AH]. VEGA 1/0067/15. ISBN 978-80-7340-173-3. [Počet ex. : 4, z toho voľných 1, prezenčne 1]