Výsledky vyhľadávania

 1. HANISKO, Peter. História merania času. In Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 2013 : zborník prednášok z Týždňa európskej vedy : Ružomberok 11. 11. - 17. 11. 2013. - Ružomberok : VERBUM, 2013. ISBN 978-80-561-0091-2, s. 420-458 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. TURŇA, Ľubomír - TURŇA, Milan - ČAPLOVIČOVÁ, Mária. Qualitative view on processes in material in dependence on its loading rate. - Registrovaný: Scopus. In Metal 2010 : 19th international metallurgical and materials conference, conference proceedings, May 18th-20th 2010, hotel Relax, Roznov pod Radhostem, Czech Republic. - Ostrava : TANGER, spol s r.o., 2010. ISBN 978-80-87294-17-8, s. 482-489. VEGA 1/0842/09.
  článok

  článok

 3. Thermophysics 2008. Medzinárodná konferencia. Thermophysics 2008 : proceedings : Kočovce, October 16-17, 2008 [elektronický zdroj]. Edited by Jozef Leja and Slávka Prváková. Bratislava : Publishing House of STU, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-227-2968-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. BÁRÁNY, Anders. Nobelova cena a Einsteinův duch. In Ekonom : týdeník. Časopis je součástí světové skupiny ekonomického a finančního tisku Dow Jones-Handelsblatt. - Praha : Economia, 2001. ISSN 1210-0714, 20.12.-2.1.2002, roč. 45, č. 51-52, s. 20.
  článok

  článok

 5. FEYNMAN, Richard P. - LEIGHTON, Robert B. - SANDS, Matthew. Feynmanové prednášky z fyziky 5. [Z angl. prel.] Pavol Kebis, Ľudovít Kuniak. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1990. 542 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 6. BÖHM, Josef - RADOUCH, Vladimír - HAMPACHER, Miroslav. Teorie chyb a vyrovnávací počet. 1. vyd. Praha : Geodetický a kartografický podnik, 1990. 416 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
 7. ÚLEHLA, Ivan. Fyzika a filozofia. [prel. Valéria Jablonská]. 1. vyd. Bratislava : Slov. ped. nakl., 1989. 209 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 8. Meranie v akustike : Kurz. 1. vyd. Bratislava : Dom techn. ČSVTS, 1989. 17 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. FEYNMAN, Richard P. - LEIGHTON, Robert B. - SANDS, Matthew. Feynmanove prednášky z fyziky 4. [Z ang. prel. ] Anna Nogová. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1989. 452 s. Edícia matematicko-fyzikálnej literatúry. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
 10. COLLINS, John C. Perenormilovka : Vvedenije v teoriju perenormirovok, renormalizacionnoj gruppy i operatornych razloženij. [Z angl. prel.] V.A. Smirnov. 1. izd. Moskva : Mir, 1988. 446 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]