Výsledky vyhľadávania

 1. TÓTH, Tibor. Requirements for registration of medicines in selected countries of European Union. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-13] CD-ROM. VEGA 1/0784/15.
  článok

  článok

 2. KRAMÁROVÁ, Zlatica. Európska cena ESPA pre kúpele Luhačovice. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2016. ISSN 1337-0545, 2016, roč. 10, č. jeseň, s. 62-63.
  článok

  článok

 3. VILDOVÁ, Eliška et al. Measuring customer satisfaction and loyalty in SPA companies. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2015. ISSN 1212-3609, 2015, roč. 18, č. 1, s. 151-167.
  článok

  článok

 4. SCHOLZ, Petr - MALLINU, Jaroslava. The Most significant spas in the Czech Republic and Slovakia. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2015. ISSN 1337-9313, 2015, roč. 7, č. 4, s. 57-68.
  článok

  článok

 5. RIFAIOVÁ, Daniela. Trpezlivosť vyvážená zlatom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 9. októbra 2014, roč. 24, č. 40.
  článok

  článok

 6. MRKVOVÁ, Katarína. Efektívnosť podnikania subjektov podnikajúcich v kúpeľníctve. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2014. ISSN 1337-9313, 2014, roč. 6, č. 1, s. 33-39. VEGA 1/0418/11.
  článok

  článok

 7. LABUDOVÁ, Viera et al. Prognostické markery pokročilého nemalobunkového karcinómu pľúc - hodnotenie významu onkomarkerov pomocou data-miningovej metódy RPA. - Registrovaný: Scopus. In Klinická onkologie : časopis České onkologické společnosti. - Brno : Nakladatelství ApS. ISSN 1802-5307, 2014, vol. 27, no. 5, pp. 347-352.
  článok

  článok

 8. MRKVOVÁ, Katarína. Ochrana kúpeľného prostredia a kúpeľných podnikov. In Udržateľný marketing a udržateľná spotreba III : zborník vedeckých statí z výskumného projektu VEGA č. 1/0418/11 Udržateľný marketing a udržateľná spotreba. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3652-3, s. 49-55. VEGA 1/0418/11.
  článok

  článok

 9. MRKVOVÁ, Katarína. Trendy vo vývoji kúpeľníctva. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 478-485, CD-ROM.
  článok

  článok

 10. ŠTEFAŇÁK, Peter. Vybrané environmentálne ukazovatele modelu bSDS. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2013. ISSN 1337-9313, 2013, roč. 5, č. 2, s. 61-69.
  článok

  článok