Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 430  
Vaša otázka: Systematika = "^620.2^"
 1. KISLINGEROVÁ, Eva. Cirkulární ekonomie a ekonomika : společenské paradigma, postavení, budoucnost a praktické souvislosti. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 264 s. ISBN 978-80-271-3230-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 2. dTest. Praha : dTest. 12x ročne. ISSN 1210-731X. Dostupné na : www.dtest.sk
  časopis

  časopis

 3. BARTKOVÁ, Lucia. Dvojitá kvalita tovarov dennej potreby v EÚ a jej vplyv na spotrebné správanie. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 179 s. ISBN 978-80-557-1812-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu SR. Recenzenti: Dušan Šebo, Juraj Ladomerský, Vladimír Hlavňa. 1. vydanie. Bratislava : SPEKTRUM STU, 2020. 285 s. ISBN 978-80-227-5039-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. KRNÁČOVÁ, Paulína - JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Tovaroznalectvo potravinárskeho tovaru : praktikum. Recenzenti: Alica Lacková, Igor Kačeňák, Vanda Rogovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 183 s. [9,15 AH]. ISBN 978-80-225-4695-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. KRNÁČOVÁ, Paulína - JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Tovaroznalectvo potravinárskeho tovaru : zadania na cvičenia. Recenzentky: Alica Lacková, Vanda Rogovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 92 s. [3,88 AH]. ISBN 978-80-225-4696-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 7. Circular Economy in Textiles and Apparel : Processing, Manufacturing, and Design. Edited by: Subramanian Senthilkannan Muthu. Cambridge : Woodhead Publishing/Elsevier, 2019. 226 s. The Textile Institute Book Series. ISBN 978-0-08-102630-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. ŠTETKA, Peter et al. Faktory difúzie produktovej inovácie. Recenzenti: Štefan Majtán, Alena Trsťanská. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. CD-ROM 197 s. [12,1 AH]. VEGA 1/0876/17. ISBN 978-80-7598-629-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. WEETMAN, Catherine. A Circular Economy Handbook for Business and Supply Chains : Repair, Remake, Redesign, Rethink. 1st Edition. New York : Kogan Page, 2017. 398 s. ISBN 978-0-7494-7675-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. HALASOVÁ, Henrieta. Staráme sa o kávu aj o ľudí. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 1, s. 18-20.
  článok

  článok