Výsledky vyhľadávania

 1. KRNÁČOVÁ, Paulína - JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Tovaroznalectvo potravinárskeho tovaru : zadania na cvičenia. Recenzentky: Alica Lacková, Vanda Rogovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 92 s. ISBN 978-80-225-4696-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 2. ŠTETKA, Peter et al. Faktory difúzie produktovej inovácie. Recenzenti: Štefan Majtán, Alena Trsťanská. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. CD-ROM 197 s. [12,1 AH]. VEGA 1/0876/17. ISBN 978-80-7598-629-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Circular Economy in Textiles and Apparel : Processing, Manufacturing, and Design. Edited by: Subramanian Senthilkannan Muthu. Cambridge : Woodhead Publishing/Elsevier, 2019. 226 s. The Textile Institute Book Series. ISBN 978-0-08-102630-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. ROGOVSKÁ, Vanda. Kvalita ako významný faktor konkurencieschopnosti vybraných potravinárskych produktov Slovenska v európskom hospodárskom priestore, s dôrazom na krajiny Vyšehradskej štvorky : dizertačná práca. Školiteľ: Alica Lacková. Bratislava, 2017. 139 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. HALASOVÁ, Henrieta. Staráme sa o kávu aj o ľudí. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 1, s. 18-20.
  článok

  článok

 6. WEETMAN, Catherine. A Circular Economy Handbook for Business and Supply Chains : Repair, Remake, Redesign, Rethink. 1st Edition. New York : Kogan Page, 2017. 398 s. ISBN 978-0-7494-7675-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. LACKOVÁ, Alica et al. Tovaroznalectvo. Recenzovali: Igor Kačeňák, Jarmila Hojerová. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2017. 341 s. [25,54 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-33-1. [Počet ex. : 18, z toho voľných 8, prezenčne 6]
 8. KAMPF, Vladimír. Zamotaný prípad plyšového macka. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 16. novembra 2016, roč. 24, č. 23, s. 29-33.
  článok

  článok

 9. MEKYŇOVÁ, Júlia. Tradícia lepšia ako marketing. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 5. októbra 2016, roč. 24, č. 20, s. 12-13.
  článok

  článok

 10. KAMPF, Vladimír. Stále ona! Indulona. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 5. októbra 2016, roč. 24, č. 20, s. 14-17.
  článok

  článok