Výsledky vyhľadávania

 1. Odpadové hospodárstvo. Bratislava : Property&Environment. 12x ročne. ISSN 1338-595X
  časopis

  časopis

 2. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. Vedecký seminár k projektu VEGA č. 1/0582/2017. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého seminára k projektu VEGA č. 1/0582/2017. Editori: Monika Bačová, Cyril Závadský ; recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Marek Bežovský. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 134 s. VEGA 1/0582/2017. ISBN 978-80-225-4581-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. KOVÁČ, Ján. Obce na triedení šetria, obyvatelia nie. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. marca 2017, roč. 27, č. 11, s. 51-54.
  článok

  článok

 4. BONEK, Martin. Nové odpadové hospodárstvo. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 5, s. 89-237.
  článok

  článok

 5. KOVÁČ, Ján. Ako sme vyhodili 600 mil. na smetisko. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 26. mája 2016, roč. 26, č. 21, s. 12-15.
  článok

  článok

 6. MATULKOVÁ, Mariana. Odpadové hospodárstvo - programové dokumenty. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 10-11, s. 73-77.
  článok

  článok

 7. BOSÁK, Martin et al. Application of new environmental recycling technology. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2016. Conference. SGEM 2016 : 16th international multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : conference proceedings : 30 June - 6 July, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-66-7, p. 77-83. VEGA 1/0936/15.
  článok

  článok

 8. ŠTOFOVÁ, Lenka. Materiálové a energetické zhodnotenie plastových obalov. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2016. ISSN 1335-7808, 2016, roč. 16, č. 11, s. 5-9.
  článok

  článok

 9. MARIANYI, Peter. Plast náš každodenný... kam s ním? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 11, s. 38-39.
  článok

  článok

 10. RICHNÁK, Patrik - GUBOVÁ, Klaudia - ZENDULKA, Lukáš. Riadenie odpadového hospodárstva na podnikovej úrovni. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 401-409 CD-ROM. VEGA 1/0305/15 50%, PMVP I-16-108-00 50%.
  článok

  článok