Výsledky vyhľadávania

 1. MARIANYI, Peter. Slovenské strojárstvo žije, ale... In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 1-2, s. 50-51.
  článok

  článok


 2. VASILKO, Karol. Nové výrobné technológie – zdroj konkurenčnej produktivity. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 4, s. 19-21.
  článok

  článok


 3. KVAŠŇÁK, Lukáš. Komárno si na nové lode ešte počká. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 5. februára 2015, roč. 25, č. 5, s. 36-37.
  článok

  článok


 4. JESNÝ, Martin. Stabilné piliere, čo rýchlo rastú. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 5. júna 2014, roč. 24, č. 22.
  článok

  článok


 5. BELJAJEV, Alexej. Strojári sa musia zjednotiť. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2014. ISSN 1336-9857, máj 2014, roč. 8, č. 5, s. 30-31. Spracovala redakcia.
  článok

  článok


 6. CAGALA, Milan. "Kríza sa ešte zďaleka neskončila". In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2013. ISSN 1336-9857, máj 2013, roč. 7, č. 5, s. 32,34. Spracovala redakcia.
  článok

  článok


 7. HÜBEL, Jozef. Slovenské strojárstvo žije. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2013. ISSN 1336-9857, máj 2013, roč. 7, č. 5, s. 38-40.
  článok

  článok


 8. DANESHJO, Naqibullah et al. Návrh zkušebního zařízení pro zkušení odlučovacích mříží zpracovaný do 3D podoby CAD programem CATIA. In CAD : dvouměsíčník o CA a PLM technologiích. - Brno : CCB, 2013. ISSN 1805-8418, 2013, roč. 23, č. 5, s. 42-44.
  článok

  článok


 9. BREZOVSKÝ, Jozef. Strojárska logistika: veľká variabilita riešení. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2013. ISSN [nemá], máj-jún 2013, roč. 8, č. 42, s. 6-9.
  článok

  článok


 10. JENČOVÁ, Sylvia - LITAVCOVÁ, Eva - MAŤOVČÍKOVÁ, Daniela. Možnosti štandardného a udržateľného financovania strojárskych podnikov v podmienkach Slovenska. In Manažment v 21. storočí: problémy a východiská : udržateľnosť ako pohyblivý cieľ? Ekonomické, sociálne, kultúrne, etické a ekologické problémy v čase ekonomickej recesie : zborník recenzovaných príspevkov [z konferencie] : Bratislava, 25. apríl 2012 [elektronický zdroj]. - Trenčín : [Vysoká škola manažmentu v Trenčíne], 2012. ISBN 978-80-89306-14-5, s. 140-154.
  článok

  článok