Výsledky vyhľadávania

 1. DRO 2018: XL. Dny radiační ochrany. Konferencia. Dny radiační ochrany (XL) : sborník abstraktů z 40. konference, 5.–9. 11. 2018, (Mikulov, Česká republika). Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2018. online 197 s. Dostupné na : <https://doi.org/10.14311/DRO.2018.XL> ISBN 978-80-01-06504-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny 2018. Medzinárodná konferencia. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny 2018 : zborník abstraktov z 19. medzinárodnej konferencie, 28.–30. novembra 2018. 1. vydanie. Nitra : Izotopcentrum, 2018. online 50 s. ISBN 978-80-972870-1-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. ZÁBORSKÝ, Ján. Hlasy z Černobyľa neutíchajú. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 28. apríla 2016, roč. 26, č. 17, s. 12-16.
  článok

  článok

 4. ADAŠKOVÁ, Daša - ZUBRO, Tetyana. Strategic and economic aspects of a military nuclear programme. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2015. ISSN 1993-6788, 2015, no. 9, pp. 99-107.
  článok

  článok

 5. KADVANOVÁ, Katarína. The future of nuclear energy in Japan. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 404-411 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. ADAŠKOVÁ, Daša. Nukleárna diplomacia s Iránom. - Registrovaný: Web of Science. In International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics. International scientific conference. International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics : conference proceedings : 15th international scientific conference : Smolenice Castle, 4th - 5th december 2014. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3980-7, s. 9-17 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. FISCHER, Jan. Slovensko od jadra neustupuje. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : OptiMWh, 2014. ISSN 1802-4599, 2014, roč. 8, č. 2, s. 24-27.
  článok

  článok

 8. ADAŠKOVÁ, Daša. Dočasná nukleárna dohoda s Iránom a jej dopady na regionálnu bezpečnosť. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2014 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3886-2, s. 7-15 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. PRESSBURG, Adrian Peter. Veľké nádeje. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2013. ISSN 1335-0684, 21. novembra 2013, roč. 23, č. 46, s. 30-31.
  článok

  článok

 10. LEGÉŇ, Marek. Pomaly, ale predsa. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2012. ISSN 1335-0684, 22. novembra 2012, roč. 22, č. 46, s. 50-52.
  článok

  článok