Výsledky vyhľadávania

 1. 1.Odpad

  ŠEDIVÁ, Zuzana. Odpad : čo s ním? In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2016. ISSN 1337-0545, 2016, roč. 10, č. jeseň, s. 28-31.
  článok

  článok

 2. SKALICKÁ, Lenka. Kuchynský odpad : ako sa vyhnúť pokute? In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2016. ISSN 1337-0545, 2016, roč. 10, č. jeseň, s. 32-34.
  článok

  článok

 3. BOSÁK, Martin. Poplatok za komunálne odpady na strednom Slovensku – v Banskobystrickom kraji. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2016. ISSN 1335-7808, 2016, roč. 16, č. 5, s. 28-33.
  článok

  článok

 4. BOSÁK, Martin. Poplatky za komunálne odpady na strednom Slovensku – v Žilinskom kraji. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2016. ISSN 1335-7808, 2016, roč. 16, č. 3, s. 22-26.
  článok

  článok

 5. BOSÁK, Martin. Poplatok za komunálne odpady na východnom Slovensku. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2015. ISSN 1335-7808, 2015, roč. 15, č. 6, s. 12-17.
  článok

  článok

 6. STRIČÍK, Michal. Vývoj nakladania s komunálnym odpadom v meste Michalovce. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2015. ISSN 1335-7808, 2015, roč. 15, č. 9, s. 8-11.
  článok

  článok

 7. STRIČÍK, Michal. Efektívnosľ zhodnocovania komunálnych odpadov v okrese Michalovce : habilitačná prednáška. Bratislava, 2014. 31 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3656-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 8. STRIČÍK, Michal - ČONKOVÁ, Monika. Porovnanie výšky poplatkov za skládkovanie komunálneho odpadu v Európskej únii. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2014. ISSN 1335-7808, 2014, roč. 14, č. 10, s. 24-29.
  článok

  článok

 9. STRIČÍK, Michal. Príležitosti a bariéry efektívneho zhodnocovania komunálnych odpadov na Slovensku : habilitačná práca. Košice, 2014. 133 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Určenie ukazovateľa produkcie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. In Spravodajca vo verejnej správe : odborný mesačník účtovných, daňových, platových a mzdových aktualít. - Bratislava : Verlag DasHöfer, 2013. ISSN 1336-9377, 11. septembra 2013, č. 9, s. 5-7.
  článok

  článok