Výsledky vyhľadávania

 1. PACANA, Andrzej et al. Analysis of factors harmful for petrol chainsaw operator. In Intercathedra. - Poznań : Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2014. ISSN 1640-3622, 2014, no. 30/4, s. 51-56.
  článok

  článok


 2. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Analýza vybraných ukazovateľov ovplyvňujúcich výkonnosť a prosperitu podnikov. In Aktuálne výzvy podnikovej ekonomiky zamerané na zvyšovanie výkonnosti a prosperity podnikov : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3826-8, s. 44-54 CD-ROM. VEGA 1/0980/12.
  článok

  článok


 3. Certifikované výrobky zlepšujú prístup na trhy. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : ECOPRESS, 2014. ISSN 1335-2008, 2014, roč. 19, č. 2, s. 17.
  článok

  článok


 4. ČERNOTA, Mikuláš. Deforestácia - interdisciplinárna analýza ekologických a socioekonomických faktorov. In Medzinárodné vzťahy 2012 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 13. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice, 5. - 7. december 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3559-5, s. 96-101.
  článok

  článok


 5. NÉMETHOVÁ, Jana. Lesné hospodárstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja. In Geografické štúdie. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. ISSN 1337-9445, 2012, roč. 16, č. 1, s. 4-21. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0191526/GS_1_2012_cely.pdf>
  článok

  článok


 6. CADMAN, Timothy. Quality and legitimacy of global governance : case lessons from forestry [elektronický zdroj]. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2011. online [xvii, 273 p.]. International political economy series. Dostupné na : <http://web.ebscohost.com/ehost/results?sid=ed2bc6e2-c45d-48bb-b0cb-8ce9be075c33%40sessionmgr10&vid=7&hid=27&bquery=Quality+AND+Legitimacy+%22of%22+Global+Governance&bdata=JmRiPW5sZWJrJmxhbmc9Y3MmdHlwZT0wJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d> ISBN 978-0-230-30646-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. SLAVÍKOVÁ, Lenka et al. Sustainable forest management as experimental study from the Czech and Slovak Republics. In Prognostické práce : vedecký časopis. - Bratislava : Prognostický ústav SAV. ISSN 1338-3590, 2011, vol. 3, no. 4, s. 337-355. FP7-264465, SPECTRA 26240120002.
  článok

  článok


 8. NÉMETHOVÁ, Jana. Súčasný stav lesného hospodárstva v Slovenskej republike. In Geografické informácie 15 [elektronický zdroj]. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. ISSN 1337-9453, 2011, č. 2, s. 46-54.
  článok

  článok


 9. Národný lesnícky program SR. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2008. ISSN 1337-0448, 2008, roč. 3, č. 2, s. 80-84.
  článok

  článok


 10. Forests sourcebook : practical guidance for sustaining forests in development cooperation. Washington, D.C. : The World Bank, 2008. 369 s. Agriculture and rural development. ISBN 978-0-8213-7163-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]