Výsledky vyhľadávania

 1. Agricultural policies in Costa Rica. Paris : OECD, 2017. 189 s. OECD food and agricultural reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policies-in-costa-rica_9789264269125-en> ISBN 978-92-64-26911-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 2. Building food security and managing risk in Southeast Asia. Paris : OECD, 2017. 256 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/building-food-security-and-managing-risk-in-southeast-asia_9789264272392-en> ISBN 978-92-64-27238-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. The governance of land use in France : case studies of Clermont-Ferrand and Nantes Saint-Nazaire. Paris : OECD, 2017. 169 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/the-governance-of-land-use-in-france_9789264268791-en> ISBN 978-92-64-26878-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Agricultural policies in the Philippines. Paris : OECD, 2017. 209 s. OECD food and agricultural reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/title-agricultural-policies-in-the-philippines_9789264269088-en> ISBN 978-92-64-26909-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 5. PRESSBURG, Adrian Peter. Svadba slonov: Bayer kupuje Monsanto. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 29. septembra 2016, roč. 26, č. 39, s. 42-45.
  článok

  článok


 6. HALUZA, Ivan. Vlastné farmy sa rozdajú len ambicióznejším. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 18. februára 2016, roč. 26, č. 7, s. 36-38.
  článok

  článok


 7. Report on agriculture and food sector in the Slovak Republic for 2015 : (green report). Bratislava : National Agricultural and Food Centre Slovakia - Research Institute of Agricultural and Food Economics, 2016. 67 s. ISBN 978-80-8058-611-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. SUDZINA, Marián - ROVNÁ, Katarína - STRIČÍK, Michal. Využiteľnosť rôznej rastlinnej hmoty pri kompostovaní. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2016. ISSN 1335-7808, 2016, roč. 16, č. 1, s. 16-17.
  článok

  článok


 9. BARTOŠ, Adam. Možnosti rozvoja malých podnikov vo vybranom odvetví na Slovensku. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4315-6, s. 67-72. VEGA 1/0709/15, 50%, VEGA 1/0128/15, 50%.
  článok

  článok


 10. TÓTH, Miroslav. Vybrané faktory rozvoja poľnohospodárstva Slovenskej republiky hodnotené prostredníctvom ekonomických ukazovateľov. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4315-6, s. 87-99. VEGA 1/0128/15.
  článok

  článok