Výsledky vyhľadávania

 1. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Estonia. Paris : OECD, 2018. 251 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-estonia_9789264288744-en> ISBN 978-92-64-28871-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. International Scientific Days 2018. International Conference. International Scientific Days 2018: Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems : Conference proceedings, May 16-17, 2018 Nitra, Slovak Republic [elektronický zdroj]. Reviewers: Alena Andrejovská, David Babayan ... [et al.]. Praha : Wolters Kluwer, 2018. online 2737 s. VEGA 1/0502/17, APVV – 16-0244, KEGA 038SPU-4/2016. ISBN 978-80-7598-180-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Sweden. Paris : OECD, 2018. 186 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-sweden_9789264085268-en> ISBN 978-92-64-08520-6.
  kniha

  kniha


 4. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in China. Paris : OECD, 2018. 190 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-china_9789264085299-en> ISBN 978-92-64-08528-2.
  kniha

  kniha


 5. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Korea. Paris : OECD, 2018. 180 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-korea_9789264307773-en> ISBN 978-92-64-30776-6.
  kniha

  kniha


 6. Agricultural policies in India. Paris : OECD, 2018. 292 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policies-in-india_9789264302334-en> ISBN 978-92-64-30232-7.
  kniha

  kniha


 7. Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Pestovateľské technológie a ich význam pre prax : zborník príspevkov z 8. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Piešťany, 5. decembra 2017 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Radoslav Bujnovský, Milan Macák. 1. vydanie. Piešťany : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2017. online [156 s.]. ISBN 978-80-89417-75-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. The governance of land use in France : case studies of Clermont-Ferrand and Nantes Saint-Nazaire. Paris : OECD, 2017. 169 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/the-governance-of-land-use-in-france_9789264268791-en> ISBN 978-92-64-26878-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Building food security and managing risk in Southeast Asia. Paris : OECD, 2017. 256 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/building-food-security-and-managing-risk-in-southeast-asia_9789264272392-en> ISBN 978-92-64-27238-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Improving Energy Efficiency in the Agro-food Chain. Paris : OECD, 2017. 105 s. OECD Green Growth Studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/improving-energy-efficiency-in-the-agro-food-chain_9789264278530-en> ISBN 978-92-64-27852-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]