Výsledky vyhľadávania

 1. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Estonia. Paris : OECD, 2018. 251 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-estonia_9789264288744-en> ISBN 978-92-64-28871-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2016 : (zelená správa). Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2017. 78 s. ISBN 978-80-8058-618-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 3. Report on agriculture and food sector in the Slovak Republic for 2016 : (green report). Bratislava : National Agricultural and Food Centre Slovakia, 2017. 78 s. ISBN 978-80-8058-619-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Pestovateľské technológie a ich význam pre prax : zborník príspevkov z 8. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Piešťany, 5. decembra 2017 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Radoslav Bujnovský, Milan Macák. 1. vydanie. Piešťany : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2017. online [156 s.]. ISBN 978-80-89417-75-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. The governance of land use in France : case studies of Clermont-Ferrand and Nantes Saint-Nazaire. Paris : OECD, 2017. 169 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/the-governance-of-land-use-in-france_9789264268791-en> ISBN 978-92-64-26878-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Building food security and managing risk in Southeast Asia. Paris : OECD, 2017. 256 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/building-food-security-and-managing-risk-in-southeast-asia_9789264272392-en> ISBN 978-92-64-27238-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Improving Energy Efficiency in the Agro-food Chain. Paris : OECD, 2017. 105 s. OECD Green Growth Studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/improving-energy-efficiency-in-the-agro-food-chain_9789264278530-en> ISBN 978-92-64-27852-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union : The Common Agricultural Policy 2014-20. Paris : OECD, 2017. 92 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/evaluation-of-agricultural-policy-reforms-in-the-european-union_9789264278783-en> ISBN 978-92-64-27868-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026 : Special Focus: Southeast Asia. Paris : OECD ; Rome : FAO, 2017. 137 s. OECD-FAO Agricultural Outlook. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2017-2026_agr_outlook-2017-en> ISBN 978-92-64-27547-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Producer Incentives in Livestock Disease Management. Paris : OECD, 2017. 169 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/producer-incentives-in-livestock-disease-management_9789264279483-en> ISBN 978-92-64-27947-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]