Výsledky vyhľadávania

  1. Agricultural policies in Argentina. Paris : OECD, 2019. 194 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policies-in-argentina_9789264311695-en> ISBN 978-92-64-31168-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Latvia. Paris : OECD, 2019. 210 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-latvia_9789264312524-en> ISBN 978-92-64-31251-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Sweden. Paris : OECD, 2018. 186 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-sweden_9789264085268-en> ISBN 978-92-64-08520-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in China. Paris : OECD, 2018. 190 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-china_9789264085299-en> ISBN 978-92-64-08528-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Agricultural policies in India. Paris : OECD, 2018. 292 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policies-in-india_9789264302334-en> ISBN 978-92-64-30232-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Korea. Paris : OECD, 2018. 180 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-korea_9789264307773-en> ISBN 978-92-64-30776-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2017 : (Zelená správa). Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2018. 69 s. ISBN 978-80-805-8625-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  8. Report on Agriculture and Food Sector in the Slovak Republic 2017 : (Green Report). Bratislava : National Agricultural and Food Centre Slovakia, 2018. 71 s. ISBN 978-80-8058-626-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Estonia. Paris : OECD, 2018. 251 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-estonia_9789264288744-en> ISBN 978-92-64-28871-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2018. Paris : OECD, 2018. 202 s. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2018_agr_pol-2018-en> ISBN 978-92-64-30234-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]