Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 583  
Vaša otázka: Systematika = "^631.1^"
 1. MIŠÍKOVÁ, Veronika. Spolupráca stojí a padá na komunikácii. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN 1805-0549, 11-12, č. 32, (2016.
  článok

  článok

 2. KONTOGEORGOS, Achilleas. Adaptation strategies for the Greek agricultural cooperatives during the economic crisis. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 1, s. 26-34.
  článok

  článok

 3. VITUNSKIENE, Vlada - DABKIENE, Vida. Framework for assessing the farm relative sustainability: a Lithuanian case study. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 3, s. 134-148.
  článok

  článok

 4. LYUBENOVA, Anelia. Financial analysis - an effective tool for farm management. In Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenschaft. Internationale wissenschaftliche und praktische Konferenz. Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenschaft : sammelwerk der wissenschaftlichen artikel : internationale wissenschaftliche und praktische Konferenz : 28.12.2016, Nuremberg, Germany. - Nürnberg : Verlag SWG imex, 2016. ISBN 978-617-7214-44-0, pp. 80-84 online.
  článok

  článok

 5. OECD green growth studies: Farm management practices to foster green growth. Paris : OECD, 2016. 157 s. OECD green growth studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/farm-management-practices-to-foster-green-growth_9789264238657-en> ISBN 978-92-64-23864-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. TÓTH, Miroslav. Self-employed farmer as the element of small business. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 1042-1050 CD-ROM. VEGA 1/0709/15 (50%), VEGA 1/0128/15 (50%). 1/0128/15, VEGA, Faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov vo väzbe na rozvoj vidieka a zabezpečenie primeranej potravinovej sebestačnosti.
  článok

  článok

 7. POTISKOVÁ, Ingrid. Možnosti rozvoja a podpory fariem na Slovensku. In QUAERE 2015. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 5 : 25. – 29. května 2015, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-10-8, s. 314-319 CD-ROM. VEGA 1/0635/14. 1/0635/14, VEGA, Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku.
  článok

  článok

 8. Faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov vo väzbe na rozvoj vidieka a zabezpečenie primeranej potravinovej sebestačnosti I. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. Miroslav Tóth a kolektív, redakčné a zostaviteľské práce: Miroslav Tóth ; vedeckí recenzenti: Alena Tršťanská, Martin Matušovič. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 90 s. [4,75 AH]. VEGA 1/0128/15. ISBN 978-80-225-4166-4. 1/0128/15, VEGA, Faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov vo väzbe na rozvoj vidieka a zabezpečenie primeranej potravinovej sebestačnosti. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. Dávame šancu drobným farmárom? In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2014. ISSN 1335-9266, 2014, roč. 18, č. 5, s. 24.
  článok

  článok

 10. ĎURIČOVÁ, Ivona. Podporná politika do poľnohospodárstva SR v rokoch 2004 – 2012. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2014. ISSN 1338-6336, 2014, roč. 14, č. 2, [s. 1-15] online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.