Výsledky vyhľadávania

 1. PATÚŠ, Peter - MARUŠKOVÁ, Jaroslava. Manažment prevádzky penziónu. 1. vydanie. Banská Bystrica : DALI-BB, 2018. 212 s. ISBN 978-80-8141-201-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Rozvoj hotelových podnikov v integračných zoskupeniach : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 122 s. [6,1 AH]. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. KRAMÁROVÁ, Zlatica. Najlepší hotel na svete má Slovák. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2017. ISSN 1337-0545, 2017, roč. 11, č. jar, s. 20-26.
  článok

  článok

 4. KRAMÁROVÁ, Zlatica. Prvá dáma sa vrátila do Tatier : Hotel Lomnica. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2017. ISSN 1337-0545, 2017, roč. 11, č. jar, s. 60-63.
  článok

  článok

 5. KVAŠŇÁK, Lukáš. Pochovajme gastrolístky. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 7. júla 2016, roč. 26, č. 27, s. 20-24.
  článok

  článok

 6. KAMPF, Vladimír. Kto zaplače pre gastráče. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 11. mája 2016, roč. 24, č. 10, s. 16.
  článok

  článok

 7. HORVÁTHOVÁ, Jarmila. Tajomstvá úspešných reštaurácií. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 24. marca 2016, roč. 26, č. 12, s. 62-65.
  článok

  článok

 8. MARČEKOVÁ, Radka - STRIEŽOVSKÁ, Leontína - RAŠKOVIČOVÁ, Mária. Efektívnosť wellness hotelov. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2016. ISSN 0139-8660, 2016, roč. 49, č. 3, s. 152-164.
  článok

  článok

 9. KUCHYNKOVÁ, Ladislava. Franchising as a viable form of business in the service sector. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 642-648 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka - BENŠOVÁ, Petra. Slovenské tradičné jedla ponúkané reštauráciami vo vybraných regiónoch Slovenska (Záhorie, Liptov a Šariš). In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 90-101 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok